نحوه سرویس و تعمیر داکت اسپلیت در تهران – خدمت از ما

آن گاه خود گاز که گرم شده است با استعمال از کمپرسور، دوباره فشرده شده و گرمای خویش را به هوای گرم خروجی از گوشه و کنار داده و مجدد سرد میشود. به همین دلیل که اگر قرار باشد هر واحد برای خود یک اسپلیت قطع نصب کند، روی پشت بام و نزدیک پنجره، جایی به جهت سوزن انداختن نمیماند. به همین برهان یک یونیت خارجی حاذق بر روی پشت بام کارگزاری می‌گردد و کلیدی شبکه کشی به هر نقطه از ساختمان، همین قابلیت و امکان وجود داراست که یونیت داخلی را بر روی یک سقف کاذب یا دیوار کاذب کارگزاشتن کرده و از آن خروجی، هوای خنک اخذ کنید. اهمیت این کار، این حالت وجود خواهد داشت که برای یک واحد مسکونی، از دو یا سه یونیت داخلی( در رخ کانال کشی) استفاده کرده و در خانه، باد خنک را از چند جهت اخذ کرد. در واقع همین سیستم، کارایی مشابه همان اسپلیت را دارد؛ با این تفاوت که یک سیستم قادر برای یونیت خارجی آن وجود داشته و تا تعدادی یونیت داخلی، میتوانند بدان وصل شده و خنک نمودن محیط را انجام دهند. و همچنین در صورتی که بخواهید به جهت منزل خود یک سری واحد خنک کننده نیاز داشته باشید، میتوانید از این سیستم به کار گیری کنید و یکسری کانال بکشید. داکت اسپلیت معمولی، به‌این صورت هست که تا لحظهای که کولر پر‌نور باشد، موتور مهم ماکزیمم قدرت خود فعالیت می نماید تا هوا را به رتبه حرارت مطبوع برساند؛ به‌این ترتیب، از نقطه لحاظ اقتصادی سفارش می‌گردد زمانی که هوای محفظه خنک بود، دستگاه را خاموش کنید و یا این که در مرتبه حرارت کمتری تهیه و تنظیم کنید. آن گاه وارد لوله های لبریز پیچ و خم کویل می شود که حیاتی هوای حرفه مخلوط گردیده و بعد دمای هوا کمتر پیدا می کند. در واحد داخلی همین سیستم کار اصلی بوسیله هواساز انجام میشود؛ جایی که مبرد خنک شده در واحد خارجی (مجموعه کنداسینگ) از نحوه لوله مسی وارد کویل سرمایش (اواپراتور) میشود. البته می بایست اعتنا داشت که این هوا پس از خنک شدن، از فیلترها رد شده، تمیز میشود و بعد از آن مهم به کارگیری از یونیتهای داخلی، به هوای داخل گوشه و کنار وارد میشود. در داکت اسپلیت اینورتر موتور دستگاه به طور متغیر فعالیت میکند؛ یعنی اهمیت توجه به حالت دمایی، در مواقعی که محیط گرم می باشد دور موتور بالا بوده و زمانی هوا خنک میگردد به طور خودکار دور موتور اندک میشود. درصورتیکه شما همین نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در مورد نحوه ی نصب داکت اسپلیت لطفا از وب سایت سرمایش و گرمایش داکت اسپلیت ما دیدن کنید.

پست های جدید  یک سال پس از ترک کنگره ، بازیگر ارومیلا ماتوندکار قرار است فردا به شیو سنا بپیوندد