Monthly Archives ژانویه 2022

مشخصات، قیمت و خرید پیستون پژو 206 (تیپ 5) TU5 025 بالتین

در بخش خروجی هوای پیشرانه یا این که به عبارتی اگزوز هم ابتداییترین کار حذف منیفولد چدنی و جایگزینی آن مهم هدرزهای لوله بلند حساس طراحی بنیادی و مهندسی است. آنگاه کلیدی انواع آن آشنا می شویم و رفته رفته به جزئیات طراحی و اصول نصب آن می پردازیم. به طور معمول سه رینگ پیستون روی یک پیستون وجود دارد و عملکردهای متفاوتی را انجام می دهند. انجام پروژهای مشابه به این در صورتی که دارای قطعات مهم و نزد تیونر دلسوز انجام شود، میتواند فی مابین ۱۵۰ تا ۱۸۰ اسببخار ...

Read More

کفپوش گرانولی رولی

همواره یکی از از موارد نگران کننده برای والدین زمین میل کردن فرزندان شان در حین بازی و زخم دیدن آنها در اثر برخورد مستقیم مهم زمین خشک میباشد. کفپوش گرانولی کیان به دلیل به کارگیری از مواد اولیه مرغوب و مدت دوران پخت مناسب به هیچ عنوان ریزش گرانول نداشته و به مرور زمان شکسته نمیشود همینطور در اثر گرما و سوز‌و‌سرما لبه ی آن بلند نمیشود. همینطور در تولید این محصول مقادیری از مواد (EPDM)استفاده شده هست که سبب ایجاد مقاومت در برابر اثرات مضر اشعه X ...

Read More

تکنیکهای تنفس بهتر به درمان باد فتق کمک میکند

در صورتی که باید چیزی سنگین بلند کنید ، مدام از زانو خم شوید ، نیکی از کمر. معاینه فیزیکی به طور معمول صرفا چیزی میباشد که به جهت تشخیص فتق اینگوینال لازم است. فتق احتقانی می تواند استرانگوله( گیر کرده) شده ، که جریان خون بافت محتقن شده را انقطاع می کند. گهگاه وقت ها ، پوشیدن یک فتق بند حمایتی ممکن است به تسکین علامت ها یاری نماید ، اما توجه نمایید که استعمال طولانی مدت از آن سبب چسبندگی و سختی در کار جراحی می شو. در کودک بزرگتر ، فتق بخش اعظم زمان...

Read More

هدرز چیست و چه نقشی در تقویت موتور دارد؟

تصویر پایین یک حقیقت غیر قابل کتمان است که هدرز وابسته به بخش موتور خودرو میباشد. هدرز خروجی است همین چرخه از شیوه سوال زیر توضیحات هدرز طويل جنس جور موتور. پکیجی که امیدواریم برای مخاطبان عادی احساس کرد البته نتایج این تغییرات به. تولید کنندگان هدرها آسانتر كردن موتور برای دفع گازهای خروجی را به ایجاد برساند. به این معنی که فعالیت برای تولیدکننده اهل ایران نشد ندارد و برای کل عموم مردم و. یک تولیدکننده هدرز ماشین جواب بدهیم باید گفت که نوع

Read More

بهترین محل نصب ردیاب خودرو کجاست؟

خرید کردن ردیاب یا این که خرید جی پی اس اتومبیل حصر هایی از لحاظ اخلاقی دارد، یعنی شما نمی توانید بدون اطلاع راننده به خرید کردن ردیاب خودرو بپردازید و آن را در اتومبیل نصب نمایید زیرا وارد حریم شخصی دیگران می شوید. یک ردیاب ماشین نوع ۲۵۰GM قیمتی متساوی ۵۰۰ هزار تومان دارد؛ به این معنی که کمتر از نیم درصد ارزش ماشین شما میشود که چنانچه به رخ منطقی به آن نگاه نمایید متوجه میشوید که مبلغ زیادی نبوده و به طور کامل داشتن آن توجیهپذیر است. درصورتیکه...

Read More

مشخصات، قیمت و خرید پیستون پژو 206 (تیپ 5) TU5 025 بالتین

در بخش خروجی هوای پیشرانه یا این که به عبارتی اگزوز هم ابتداییترین کار حذف منیفولد چدنی و جایگزینی آن مهم هدرزهای لوله بلند حساس طراحی بنیادی و مهندسی است. آنگاه کلیدی انواع آن آشنا می شویم و رفته رفته به جزئیات طراحی و اصول نصب آن می پردازیم. به طور معمول سه رینگ پیستون روی یک پیستون وجود دارد و عملکردهای متفاوتی را انجام می دهند. انجام پروژهای مشابه به این در صورتی که دارای قطعات مهم و نزد تیونر دلسوز انجام شود، میتواند فی مابین ۱۵۰ تا ۱۸۰ اسببخار ...

Read More

هدرز چیست و چه نقشی در تقویت موتور دارد؟

تصویر پایین یک حقیقت غیر قابل کتمان است که هدرز وابسته به بخش موتور خودرو میباشد. هدرز خروجی است همین چرخه از شیوه سوال زیر توضیحات هدرز طويل جنس جور موتور. پکیجی که امیدواریم برای مخاطبان عادی احساس کرد البته نتایج این تغییرات به. تولید کنندگان هدرها آسانتر كردن موتور برای دفع گازهای خروجی را به ایجاد برساند. به این معنی که فعالیت برای تولیدکننده اهل ایران نشد ندارد و برای کل عموم مردم و. یک تولیدکننده هدرز ماشین جواب بدهیم باید گفت که نوع

Read More

کفپوش گرانولی رولی

همواره یکی از از موارد نگران کننده برای والدین زمین میل کردن فرزندان شان در حین بازی و زخم دیدن آنها در اثر برخورد مستقیم مهم زمین خشک میباشد. کفپوش گرانولی کیان به دلیل به کارگیری از مواد اولیه مرغوب و مدت دوران پخت مناسب به هیچ عنوان ریزش گرانول نداشته و به مرور زمان شکسته نمیشود همینطور در اثر گرما و سوز‌و‌سرما لبه ی آن بلند نمیشود. همینطور در تولید این محصول مقادیری از مواد (EPDM)استفاده شده هست که سبب ایجاد مقاومت در برابر اثرات مضر اشعه X ...

Read More

بهترین محل نصب ردیاب خودرو کجاست؟

خرید کردن ردیاب یا این که خرید جی پی اس اتومبیل حصر هایی از لحاظ اخلاقی دارد، یعنی شما نمی توانید بدون اطلاع راننده به خرید کردن ردیاب خودرو بپردازید و آن را در اتومبیل نصب نمایید زیرا وارد حریم شخصی دیگران می شوید. یک ردیاب ماشین نوع ۲۵۰GM قیمتی متساوی ۵۰۰ هزار تومان دارد؛ به این معنی که کمتر از نیم درصد ارزش ماشین شما میشود که چنانچه به رخ منطقی به آن نگاه نمایید متوجه میشوید که مبلغ زیادی نبوده و به طور کامل داشتن آن توجیهپذیر است. درصورتیکه...

Read More

تکنیکهای تنفس بهتر به درمان باد فتق کمک میکند

در صورتی که باید چیزی سنگین بلند کنید ، مدام از زانو خم شوید ، نیکی از کمر. معاینه فیزیکی به طور معمول صرفا چیزی میباشد که به جهت تشخیص فتق اینگوینال لازم است. فتق احتقانی می تواند استرانگوله( گیر کرده) شده ، که جریان خون بافت محتقن شده را انقطاع می کند. گهگاه وقت ها ، پوشیدن یک فتق بند حمایتی ممکن است به تسکین علامت ها یاری نماید ، اما توجه نمایید که استعمال طولانی مدت از آن سبب چسبندگی و سختی در کار جراحی می شو. در کودک بزرگتر ، فتق بخش اعظم زمان...

Read More