آشنایی با تعمیر برج خنک کننده

4. از نحوه تابلو برق در دست گرفتن دستگاه اهمیت اعتنا به موقعیت سه گانه مبادرت به خاموش سازی رشته ها نمایید. در برج خنک کن آب گرم خروجی از کندانسور به بالای برج خنک کن پمپ می شود و از طریق نازل ها بر بر روی پکینگ ها ریخته می شود. نمونهای از همین فعالیتها که سبب ساز ارتقاء سلامت برج خنک کن شما می شود عبارتند از: بازسازی، گسترش کارایی (بروزرسانی سیستم دستگاه)، بازرسی دورهای و مواردی از این قبیل میباشد که عمر دستگاه شما را ارتقاء می دهد. یکی از از مشخصههای حساس آن سیستم پاشش آب دوار دارای اسپرینکلر یا آب پخش کن به حساب میآید. همین موضوع موجب مرطوب شدن هوای اطراف یا این که اشباع شدن آن میگردد. عملکرد درست یک دستگاه خنک کننده آب وابستگی دوچندان بالایی در کارکرد صحیح قطعات تشکیل برج خنک کننده فن دار دهنده آن دارد. تراز محافظت از یک دستگاه برودتی همانند کولینگ تاور مهمترین اقدام پس از نصب و روش اندازی می باشد. 1- برج خنک کننده اصلی استراکچر مکعبی: همین دسته از سیستمهای برودتی دارای ظواهر مکعب مستطیل بوده و مضاعف فضای پاره ای را اشغال مینماید. البته کاربری همین سیستمها در بخش ها مرطوب و شرجی عملکرد کمی دارد. گهگاه وقت ها پس از بازرسی دستگاه، قابلیت دارااست تعمیر به شکل نقطه ای و کوچک صورت گرفته و یا در ابعاد گسترتر، که بسته به پهنای خرابی دارد. بخش اعظمی از قطعات برج خنک کننده در عصر زمانبندی مشخص و معلوم نیاز به بازرسی ، تعمیر و یا بده بستان دارند، بازرسی قطعات می بایست مطابق جدول زمانبدنی صورت پذیرد. لوور (دریچه مکش هوا) یکی از قطعات داخلی برج خنککننده محسوب می‌گردد که دائماً در تماس با هوای خارج میباشد. بعدها بزرگ استوانهای رخ و طول کم نسبت به گونه مکعبی از دیگر مشخصات بارز آن ها حساب میشود. برج خنک کننده مکعبی به برهان داشتن طول زیاد و سیستم پاشش آب منظم اهمیت راندمان بالایی میباشد. برج خنک کننده جریان متقاطع یا کراس فلو: کولینگ تاور کراس فلو یا جریان عمود با دو ورودی مهم هوا در دو طرف میباشد. برج خنک کننده جریان مخالف یا این که کانتر فلو: کولینگ تاور کانترفلو حساس ورودی هوا از همه جوانب دستگاه در نصیب بالایی تشتک و بخش زیرین پکینگها میباشد. پس از تعمیرات، تمام قطعات مازاد را از برج خارج کنید، دستگاه را تمیز نمایید، مطمعن گردید کل قطعات سر جای خود قرار گرفتهاند و آن‌گاه دستگاه را روشن کنید. فیلتر میکرونی: فیلتر کیسهای منجر ارتقاء کیفیت آب جبرانی و کاهش میزان رسوب گرفتگی قطعات داخلی خواهد شد. پکینگ اسپلش سنتی از چوب ساخته می شد البته امروزه در طراحی های نو همین پکینگ ها از متاع پی وی سی ساخته می شوند. در صورتی که شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در گزینه برج خنک کننده راکتور بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.