Monthly Archives سپتامبر 2022

یعنی سئو یک تخصص مستقل نیست

آموزش سئو خارجی شامل اجرای عواملی خارج از سایت برای بهبود رتبه سایت در گوگل، از جمله: لینک سازی خارجی، تولید محتوا در قالب شبکههای خارجی، شبکههای اجتماعی و بررسی سئو سایت توسط ابزار ها و افزونههای سئو است.

سئو صفر تا صد

کوچکترین بی دقتی در لینک سازی برابر است با خطر پنالتی شدن. البته استفاده از همه این تگها اجباری نیست اما توصیه میشود هم حتما مقاله خود را به چندین بخش تقسیم کنید و از عناوین مهم خود در H2 استفاده کنید.

سئو سازی وب سایت

به عبارت دی...

Read More