Monthly Archives سپتامبر 2023

بررسی قیمت کتاب الکترونیکی نسبت به کتاب چاپی

کتاب‌های الکترونیکی به صورت فایل قابل دانلود و یا به صورت دسترسی آنلاین ارائه می‌شوند و معمولاً با قیمتی کمتر از کتاب‌های چاپی در دسترس هستند. این موضوع در دنیای امروز به دلیل پیشرفت فناوری و اینترنت، شایع و مورد توجه قرار گرفته است.

یکی از عوامل مهم به دلیل قیمت پایین تر کتاب‌های الکترونیکی، این است که هیچ نیازی به چاپ و توزیع فیزیکی آنها نیست. همچنین، هزینه‌های مرتبط با چاپ، بسته بندی، ذخیره، حمل و نقل، نمایشگر و مثل آن‌ها از بین می‌روند. بنابراین، این کار هزینه‌های بسیار کمتری را برای ناشرین و نویسندگان ایجاد می‌کند و این برای مشتریان نیز مزیتی در خرید کتاب‌های الکترونیکی است...

Read More