الکترود جوشکاری استیل

همین طریق جوشكاری كه در آن از فولاد ضد زنگ در حرارت پایین استفاده میكنند، از میزان مرغوب بودن بالا، قابلیت انعطافپذیری و ارتفاع عمر برخوردار می باشد كه در مراحل آن، از گاز آرگون در تركیب با گازهای هلیوم و هیدروژن استعمال میشود. از فولاد به جهت جوشکاری در گونه های متعدد استعمال میشود. قبل از جوشکاری توجه کنید که برسی که برای نظافت فولاد کربن مصرف کرده اید را به فولاد ضد زنگ نزنید. باشد که حیاتی استعمال از انواع چربی زداهای آلی مانند پرکلرواتیلن، استات اتیل و یا این که انواع پودرهای پاک کننده می قدرت آنان را به راحتی پاک فروشنده الکترود استیل نمود. در جوشکاری آلیاژهای گوناگون به یکدیگر بعضاً بازدید می گردد که در فلز جوش یا لایه حد واسط بر اثر ناچیز و یا این که زیاد شدن عناصر، تشکیل فازهای نامطلوب یا دیگر کارداران (مانند تجمع کربن که در بالا تیتر گردید) خواص مکانیکی آن چنان کمتر مییابد که حتی با تنش های ناشی از سرد شدن، شکاف ایجاد گردیده و در مواقعی گسیختگی تام رخ میدهد. به تیتر مثال در صورتی که حتی ساختار فلز مبنا کاملا آستنیتی باشد، فلز جوش اکثر اوقات حاوی یه خرده جزایر فریت خواهد بود. در این شیوه باید هر مدل کربن از گوشه و کنار جوشکاری حذف شود، حتی در مورد ابزارهایی که استفاده می شود مانند برس ها، چکش ها و غیره. در همین دسته موارد در اختیار گرفتن درصد عنصر سیلیسیم گوگرد و فسفر سفارش می گردد. در گزینش طرز جوشکاری علاوه بر مزایا و معایب ذکر شده در قسمت های قبل، ضخامت ورق استیل یک عدد از پارامترهای اصلی می باشد که علاوه بر جنبه عملی بایستی به جنبه اقتصادی آن هم دقت شود. 7-روی نیز افتادن فلز جوش بر بر روی فلز پایه: در این حالت جوش فارغ از ذوب یا این که ایجاد نفوذ، بر روی کناره فلز پایه قرار می گیرد که غالبا به علت انتخاب غلط مواد جوشکاری یا این که شیوه جوشکاری ورق استیل، طرح اتصال نامناسب، اکسید های سطحی و غیره می باشد. همین امر خصوصاً در کرنش های و یا این که دمای میانگین و بالا منجر پیدایش ترک های بزرگ در جوش و در نتیجه گسیختگی آن می گردد که به این پدیده رخنه گرم می گویند. الف-انجام آزمایشات بر بر روی نمونه مشابه اصلی: که معمولا در کدها توصیه نگردیده میباشد مگر در موردها مضاعف حاد که به دست آوردن میزان مرغوب بودن بالای جوش پایین موقعیت یگانه ایجاد نقص‌ بوده و باید از آن اطمینان حاصل نمود. زمانی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه اهمیت الکترود جوش استیل به آهن وب تارنما خویش باشید.