اما امروزه ثبت شرکت­ها کار چندان دشواری نیست

3. پس از این که پرونده شما در اداره تصویب شد و آیتم تایید قرار گرفت، درخواست کننده می بایست هزینه های مربوط به همین فعالیت را پرداخت نماید و فیش واریزی را برای اداره ثبت شرکت ها ارسال نماید. اداره کل ثبت شرکت ها در تهران قرار داراست و وظایف مهمی از قبیل ثبت نمودن موسسه ها و کمپانی های تجاری و غیر تجاری در شهر تهران را به عهده دارد.همینطور نمایندگی کمپانی های خارجی که تهران قرار دارا هستند به وسیله این اداره تایید می شود و در صورتی که به علل مختلف یک کمپانی یا این که موسسه در تهران پلمپ شود، وظیفه این کار به عهده اداره تمام واقع در تهران می باشد. تهیه صورتجلسه بدون‌پول : موردها حقوقی از قبیل تنظیم صورتجلسه و تغییرات می توانند پیچیده باشند و هر کسی به یک مشاور کارآزموده نیاز دارد. نکته 3: مدارک آیتم نیاز به جهت تصویب مؤسسات هم همانند تصویب شرکتها میباشد اهمیت همین تفاوت که در ثبت مؤسسات نیازی به ارائه گواهی عدم سوء پیشینه نیست. پس از چاپ روزنامه رسمی، پلمپ دفترها و اخذ کد اقتصادی کمپانی از گزاره اموری می باشد که میبایست حداکثر 2 ماه سپس از تاریخ تأسیس کمپانی به انجام برسد. ثبت کمپانی باعث می‌گردد اختلافی در زمینه تقسیم سود میان شرکا در آینده به وجود نیاید یا به دست‌کم برسد. هنگامی که یک شرکت به ثبت می برسد این قابلیت و امکان را خواهد داشت تا به لطف رویش و ترقی نماید و در مرحله ملی و همچنین مرحله دربین المللی مشهور شود. هیئت مدیره ممکن می باشد از دربین سهامداران یا این که اشخاص فارغ از سهام انتخاب شوند. مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره سوءپیشینه نداشته باشند. کافی است وارد وبسایت مذکور شده و نام شرکت، شناسه ملی و شماره ثبت شرکت را در کادر مشخص و معلوم شده بنویسید و روی مورد جستوجو کلیک کنید. حدود 48 ساعت زمان تا تصویب اسم شرکت لازم است. هزینه های ثبت کمپانی کلیدی اعتنا به مدل شرکتی که تصویب می کنید انتخاب می شود. میتوانید در مناقصات و مزایدات متعدد سازمان تصویب کمپانی ها حضور پیدا کنید. شرکت ها جهت انسجام عمل های چندین شریک و کلیدی هدف های گوناگون تصویب می شوند و علت وجود اشکال متعدد کمپانی هم این مسئله است . نکته 2: در موسسه ها سهامی (خاص و عام) و تعاونیها ارائه مدرک بانکی مبنی بر واریز 35 % سرمایه کمپانی الزامی است. درصورتیکه از تایپ کردن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در مورد ضوابط ثبت شرکت سهامی خاص لطفا از صفحه ما بخواهید.