انواع دریچه سقفی + قیمت و ویژگی آنها

دارای توجه به این که فرآورده های متفاوتی از این قطعه ایجاد می گردد برای گوشه و کنار های متفاوت اصلی اعتنا به شرایط آب و هوایی و شرایط موجود در محفظه می قدرت از محصول هایی نظیر آلومینیوم، پلاستیک و چوب به کارگیری نمود. همین جنس اصلی قابلیت رنگ آمیزی و یا این که روکش طرح چوب، گستره وسیعی از انتخاب متناسب مهم دکور مورد حیث مشتریان را در اختیارشان قرار می دهد و تکنولوژی موجود در این صنعت قابلیت و امکان ساخت هرگونه طرح و نوع مطابق درخواست مشتری را فراهم نموده است. برای کانال هایی که به رخ افقی در سقف ساختمان ها تعبیه می شوند و دهانه انشعاب نیز به واسطه سقف کاذب بیرون می شوند از روزنه سقفی هوا به کارگیری می شود. به جهت کانال هایی که به شکل افقی در سقف تعبیه و دهانه انشعاب نیز از نحوه سقف کاذب بیرون می شوند از روزنه های سقفی چهارگوش می قدرت استفاده کرد. این پره ها می توانند هوا را در جهت های یک الی چهار طرف پخش می کند. قیمت روزنه چهار طرفه به ابعاد روزنه و میزان ورق مصرف شده و حقوق ساخت، هزینه حمل و نقل آن بستگی دارد. موضوعِ مهمِ دیگر در تعیینِ قیمت روزنه سقفی، حیاتی دمپر و بدونِ دمپر بودنِ دریچه سقفی است، بدیهی است ارزش روزنه سقفی اهمیت دمپر بطورِ منطقی بالاتر از بها روزنه سقفی بدونِ دمپر است. همواره سفارش می شود پشت روزنه های هوای رجوع فیلتر کارگزاری شود تا در جمع کردن گرد و غبار هوا یاری شایانی کند. دریچه رجوع هوای اتاق را می کشد و به سیستم اذن می دهد هوای نو را جایگزین نماید . دریچه هوا در مکان های مختلف مسکونی ، تجاری و صنعتی وجود دارد و این دو مورد نمونه های کوچکی است که می اقتدار به آن اشاره نمود. در ساختمان های تجاری و اداری، هتل، بیمارستان مدارس و دانش گاه های جدید ساز اهمیت طول سقف کاهش از 5 متر از روزنه های سقفی چهار طرفه به کارگیری می شود. مناسب ساختمان اهمیت ارتفاع متغیر مثل: واحدهای اداری، دریچه رشته کویل سقفی اصفهان مسکونی و بیمارستان. برای تولید تهویه مطبوع چه در فضاهای صنعتی و چه در فضاهای مسکونی از یک مرجع مطلوب به کار گیری می شود که هوای ایجاد شده از مبداء به وسیله شبکه کشی به فضا انتقال می یابد و در فصل مشترک دهانه کانال و محیط، یک دریچه تهیه و تنظیم هوا کارگزاشتن می شود. از همین نوع از دریچه سقفی در ساختمانهای دارای سقف کاهش از چهار متر به کار گیری شده و در زمره زیبا و پرمصرفترین دریچههای هوا قرار دارد. که متشکل از انواع سقفی یک طرفه، دو طرفه، سه طرفه و چهار طرفه و همینطور مشبک و خورشیدی می شود. به جهت افرادی که هر دسته نگرانی در گزینه دقیقا چه جایی و همینطور هدایت در گزینه چگونگی به کارگیری از دریچه سقفی کولر آبی ، شما احتمال دارد می توانید اصلی ما در ورقه وب تماس بگیرید.