بایگانیهای عوارض عمل ژنیکوماستی در مردان – دکتر ناهید نفیسی

ارائهدهنده شما ممکن می باشد به شما پیشنهاد دهد که به یک ارائهدهنده متخصص در هورمونها و شیوه تأثیر آنان بر بسیاری از اندامها (یک متخصص غدد) مراجعه کنید. بهترین کاندیدا برای به کار گیری از جراحی کوچککردن سینه در مردان، افراد بزرگسال و سلامتی میباشند که سینههای آنان بزرگشده و به مرور زمان به حالت معمولی بازنمیگردند و همین فرمان موجب خجالتکشیدن، شرمکردن و مسائل مربوط به عزتنفس در آنان میگردد. مردان و پسران دچار به ژنیکوماستی گهگاه تایم ها در سینه ها احساس درد نمایند و یا این که احساس شرم از همین عارضه که بهترین فعالیت مشاوره حساس جراح پروتز سینه و انجام جراحی ژنیکوماستی است. ژنیکوماستی رشد یا تبارک شدن بیش از حد بافت پستان در مردان یا پسران است. ممکن می باشد ژنیکوماستی در یک یا این که هر دو سینه داشته باشید. ژنیکوماستی کلیدی سرطان سینه ارتباطی ندارد. چه چیزی سبب ساز ژنیکوماستی می شود؟ موارد دیگری نیز ممکن هست باعث آن شود. بعضا بیماری ها و موقعیت طبی هم ممکن است ژنیکوماستی زنان باعث ژنیکوماستی شوند. ژنیکوماستی اغلب به استدلال تغییر در تراز هورمون زنانه (استروژن) و هورمون مردانه (تستوسترون) تولید می شود. همین مساله ممکن هست به شکل توده یا بافت چربی در اطراف نوک پستان شخص شروع گردد. افرادی که به بیماریهایی که مانع انجام کار جراحی می شوند یا در فرایند بهبودی آنان خلل تولید میکنند دچار نباشند. آن‌ها اکثر اوقات به طور ناهموار رشد می کنند. همچنین به شما امداد کند دارای سهم دار زندگی و یا این که اعضای خانواده خویش طوری رابطه برقرار نمایید که وضعیتتان را خوبتر فهم و شعور کنند. چنانچه نقص‌ حساس گذر دوران حل نشد، میتوان از لیپوساکشن برای درمان این مشکل استفاده کرد. اهمیت همین حال، چنانچه ژنیکوماستی ناشی از نوعی بیماری زمینهای نظیر هیپوگنادیسم، سوء تغذیه و یا سیروز کبدی باشد، چنین وضعیتی به معالجه نیاز خواهد داشت. در صورتی که سن فرد از 45 سال عمده هست یا سوابق بیماری قلبی دارد، قبل از عمل بایستی اکو قلب انجام شود. عمده موارد وقتی اتفاق می افتد که یک پسر نوجوان یا نوجوان در اکنون گذراندن بازه زمانی بلوغ است. ژنیکوماستی اکثر وقت ها زمانی اتفاق می افتد که یک پسر نوجوان یا نوجوان دچار تغییرات هورمونی در برهه زمانی بلوغ می شود. به این وضعیت ژنیکوماستی در بلوغ نیز گفته میشود. پزشک در مورد بهترین طریق به جهت مراقبت از زخم ها ، مشاوره ای را در اختیار شما قرار دیتا و مجموعه محافظت هم تا روزگار زهکشی کامل به شما امداد خواهد کرد. چنانچه از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در مورد درمان ژنیکوماستی یک طرفه لطفا از صفحه ما بخواهید.