با 22 فیلم علمی-تخیلی پرطرفدار آشنا شوید – فرادرس – مجله

امسال او مهم فیلم جدیدش اساسی نام Knives Out بار دیگر دل طرفداران خودش را به دست آورد و نشان بخشید که چندین حقه جالب در آستینش دارد. داستان در گزینه یک ایتالیایی- آمریکایی به نام تونی لیپ (ویگو مورتنسن) می باشد که به جهت پول حاضر هست هر کاری بکند، از دزدیدن کلاه ثروتمندان گرفته تا شرکت در مسابقهی هاتداگخوری. در این در بین یک برنامهنویس کامپیوتر به نام نئو، از این حقیقت باخبر شده و همپا دارای اشخاص دیگری که از همین دنیای رؤیایی خود را رها کردند به شورشی درمقابل ماشینها برمیخیزند. ولی زمانی او بر اثر اتفاق ای زخمی و سپس از به هوش داخل شدن متوجه می شود که یک نفر دیگر، درست مشابه خودش در فضاپیما می چرخد، حقیقت، ناچیز قلیل روی دیگرش را نشان می دهد… این اثر در یک سری مکان متفاوت فیلمبرداری شده هست و حتی قسمت قابلتوجهی از آن بوسیله جلوههای CG و در خارج از جو زمین بازسازی شده است؛ اما در بخشهای شهری می توان از تهران، در بخش جنگلی می توان از رشت و برای بخش کویری آن میتوان از دشت تبارک لوت استعمال کرد. روایت فیلم از افسانههای ملل متفاوت الهام گرفته و در غایت داستانی رفتار شده هست که جلوهای نو به خویش می گیرد در قسمتهایی از فیلم «ماسک آیینهیی» می توان ردپایی از داستانهای معروفی زیرا «آلیس در میهن عجایب» و «لوییس کارون» را تشخیص بخشید و فیلم ضمن ارائه صحنههایی بدون نور لحظاتی خنده آور و کمدی را نیز خلق کرده است. علاوهبراین صحنههای پیکار با آدم کش هم پرکشش است. همین فیلم دنبالهای بر گروه تلویزیونی نتورک فاکس حیاتی عنوان فایرفلای به شمار میرود که متشکل از بازیگران یکسانی میباشد و اتفاق ها آن پس از اتفاقات قسمت آخرین سریال دنبال میشود. این فیلم که صرفا «یک» شخصیت ارائه میکند، هم از بازی عالی «سم راکول» بهره برده هست و نیز داستانی فوقالعاده را ورای جلوههای ویژه تعریف و تمجید میکند. جادهای از بیرمنگام تا کرایدن که شما را در وسط یک ماجرای پر تنش و دراماتیک قرار میدهد، گویی شما مهم کاراکتر اساسی که نقش آن را تام هاردی بازی میکند؛ تمام شب را در این جاده یار میشوید. نمی توانید کسی را پیدا نمایید که آن را چشم باشد ولی دانلود فیلم ژاپنی tag دوست نداشته باشد. آنگاه از انجام چند کار شرورانه، شزم که حال میبیند تث ادم، فاسد شده تصمیم میگیرد تا بلک ادم رو اهمیت یک طلسم غافلگیر و متوقف کند تا روح و قدرتهای بلک ادم را در یک محیط حاذق حبس نماید و به جهت محکمکاری نیز جسم او را هم در یک گوشه و کنار قدرتمند دیگر کنار آرامگاه رامسس دوم دفن میکند.