تصفیه فاضلاب بهداشتی

سیستم های فاضلاب برای عده آوری آب های سطحی و یا این که فاضلاب های صنعتی در مجتمع های بزرگ صنعتی از اهمیت زیاد متعددی برخوردار است، زیرا شکافت سیالات به عمق خاک می تواند ضربه جبران ناپذیری را به سفره های آب ذیل زمینی و محیط زیست وارد نماید. جهت به دست آوردن اطلاعات اکثر در خصوص قیمت پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی اهمیت کارشناسان ما تماس بگیرید و از خدمان مشاوره رایگان تحلیل ظرفیت و استعلام ارزش این متاع برخوردار شوید. عدم بضاعت کلر در حذف تمام آلودگی های میکروبی، تغییر تحول در میزان مرغوب بودن آب و اثرات مخرب زیست محیطی ناشی از استفاده از کلر، سبب شوید تا استفاده از گاز ازن بیشتر گزینه اعتنا قرار گیرد. به جهت وصال به درجات عمده تصفیه غالبا از سیستم های حذف ازت و فسفر و همچنین تصفیه پیشرفته استفاده می شود. ورود مواد معلق به منابع آب به ویژه آب های روان سبب ساز ارتقاء کدورت آب، کاهش عبور نور خورشید و تجمع رسوبات در کف رودخانه ها می شود که در غایت زندگی آبزیان به خطر می افتد و حالت بی هوازی اهمیت نزول میزان مرغوب بودن آب را به همپا خواهد داشت. در این برکه ها فرآیند تصفیه به رخ طبیعی رخ گرفته و به این ترتیب زمان ماند فاضلاب در این گودال ها طولانی و بسته اصلی حالت از چند روز تا چند ماه می باشد. در همین سیستم، هوادهی به صورت تصنعی در باطن حوضچه های به عمق 2 تا 5 متر صورت گرفته که باعث می شود تا وضعیت پرورش و نشر میکرو ارگانیسم ها آماده آمده و باعث حذف مواد زاید فاضلاب گردد. نیترات ها که در واقع جزو مواد غذایی مناسب برای گیاهان محسوب می شود بوسیله گیاه جذب و باعث رویش خوبتر آنها می گردد. آیروژل الیاف کربن می تواند انواع آلایندههای آلی موجود در فاضلابهای صنعتی را جذب کند. کمپانی پویا ژن آزما اصلی مطالعه همه روشها، و ترکیب تجارب خویش در زمینه تحقیق و تولید فراورده­های بیوتکنولوژی موفق به ایجاد اشکال بیوفیلتر در حوزه تصفیه هوا، آب و فاضلاب صنعتی کثیف به گونه های ترکیبات سمی شده است. بعضا از آلایندههای آلی نسبت به مجزاسازی مقاوم هستند و وجود آن‌ها به جهت زندگی آبزیان سمی تصفیه آب و فاضلاب به انگلیسی و خطر آفرین است. وجود مقادیر قابل توجهی مواد معلق شناور آلی و معدنی که در اثر کار باکتری های هوازی و بی هوازی مجزاسازی و مواد ثانوی سمی به جهت زندگی موجودات آبی آزاد می نمایند.