توسعه و تکنولوژی توسعه ای

تکنولوژی FSR به طور تام اوپن سورس بوده و می توان آن را برای به کارگیری در کارت گرافیکهای دیرین کمپانی انویدیا یا این که کارت گرافیکهای کمپانی اینتل که در آینده عرضه میگردند برنامه ریزی کرد. این حسگر به این رخ عمل می‌کند که ابتدا یک اشعهی مادون قرمز رنگ فاصلهی نزدیک با فرکانس اندک را مستقیما به سمت چشمان کاربر ارسال میکند. خرید گوشی موبایل اصلی دقت به بالا رفتن قیمت ارز دشوار شده، دارای این هم اکنون بعضا از فروشگاههای اینترنتی تلفن همراه و سایتهای خرید کردن گوشی، قابلیت خرید کردن اقساطی گوشی گوشی و خرید کردن اینترنتی تلفن همراه را فراهم کردهاند. همین ماشین کرایه ای همینطور راهنمایی به جهت طراحی و آزمایش داروها و دستگاههایی که شامل بیماران مجازی هست را منتشر کرده است. مالکیت معنوی در کل نقاط زندگی ما شکافت کرده هست از خرید لباس و خوردنی های متفاوت گرفته تا سرگرمی گزینه عشق ی اخبار کوتاه تکنولوژی ما. سابقه بسیاری از تکنولوژیهای پیشرفته که به ایجاد اسباب خانگی الکترونیکی و کامپیوترها منتهی شده، به هزینههای تحقیق و بسط پایهای برمیگردد که دولت آمریکا در صنایع نظامی کرده است. البته اعتنا کنید که هم زمان اصلی سرمایهگذاریهای عظیم دولت آمریکا در علوم پایه، صنعت های نظامی و فضایی، شوروی هم در علوم اساس و علم ها فضایی سرمایهگذاری میکرد و در بعضا زمینهها از آمریکاییها هم جلوتر بود، اما آن‌گاه چه شد؟ به چه صورت از در میان میرود؟ از نحوه رقابت؛ بنگاههای دیگر میآیند از کارآفرین (Entrepreneur) تقلید میکنند، اساسی به کار گیری از تکنولوژی شبیه کالاهای مشابه ساخت می‌نمایند و در عاقبت سود کارآفرینی به تدریج اندک میشود. سمعکهای هوشمند برای شخص شنوایی دو طرفه فراهم میکنند، ولی سمعکهای هوشمند وایرلس به جهت شخص شنوایی دو گوشی اخبار تکنولوژی ثال مهیا میکنند. به شکلی که بدون نیاز به هیچ فرد دیگری، می توان گردنبند را دور گردن قرار داد و از آن به جهت مدت یک ساعت به کار گیری کرد. آنچه در آمریکا رخ اعطا کرد همین بود که پیشرفت علوم پایه و پیشرفتهای فنی را در اختیار عامه قرار دادند و آن گاه مردم عادی؛ بخش خصوصی اهمیت استعمال از آن علوم، تکنولوژیهای نو آفریدند. نظریه شومپیتر همین هست که نوآوری باعث تولید یک سود فوقالعاده به جهت کارآفرین می شود که به آن میگوید سود کارآفرینی. اخیراً یکی از معاونان وزیر ارتباطات، در یادداشتی، اظهار کردهاند که چون نوآوری بر اساس دیدگاههای شومپیتر است، مکتب نئوکلاسیک امکان آن را ندارد که ابتکار اختراع و سیستم ابداع را تحلیل کند.