دریچه دسترسی فن کویل – کالا کیوسک

به مدل های متعدد خطی یک طرفه، دو طرفه و ترکیبی موجودند از محصولات پرفروش در مجموعه دریچه تحت فن کویل محسوب می شوند و در روی دیوار و یا سقف ساختمان قرار می گیرند و مجهز به لولای باز و بست کردن و قفل زیمنس هستند و قاب هایی کلیدی سایز 3 و 5 سانتی متر دارند. فنها به دو شرایط افقی و عمودی کارگزاری میشوند. رشته کویل به طور معمول هوا را به طور مستقیم تخلیه می نماید هر یک سری برخی ممکن می باشد به کانالهای کوتاه کارگزاری شوند. حرفه کویلها برای خودداری از نشت آب تقطیر شده درآنها اهمیت تشتک و لوله تخلیه هستند. در صورتیکه درب روزنه تماشا فن کویل مشبک بصورت لولایی باشد برای بستن درب دریچه مشاهده حرفه کویل از قفل زیمنسی به کارگیری می‌گردد که تعداد این قفلها بنا به بعدها روزنه و کوچکی و بزرگیِ دریچه می تواند متغیر باشد. ولی اکثر اوقات در دریچه مدلهای لولایی به خاطر انحصار در نصب، وضعیت پیچ از رو به به کارگیری میگردد. درب این دریچه زیر حرفه کویل به وسیله لولا متصل می شود در عاقبت برای گشوده و بسته شدن درب این دریچه پایین حرفه کویل از قفل زیمنس به کار گیری می نماییم پس بایستی قبل از عملیات رنگ کاری جای قفل ها حیاتی پرس تعبیر شود همچنین قبل از عملیات رنگ کاری باید جای پیچ ها هم بر روی کادر دریچه پایین رشته قیمت دریچه پایین حرفه کویل کویل جانمایی شود. در‌حالتی که روی حرفه کویلها ازشیر در دست گرفتن دوراهه به کار گیری میشود، همپا باحالت پاره بارشیرهای کنترل دوراهه بسته میشوند. پس از انجام فرآیند تولید جهت حذف هرگونه خاک و دیگر ذرات دریچه ها اسید شویی می شوند و پس از انجام پوشش زیرسازی پسندیده (با توجه به دسته فلز انتخاب می شود و برای هر جور فلز از پوشش متمایز به کارگیری می گردد)روی خط کاموایر پاشش و کوره قرار می گیرند. درصورتیکه چه به استدلال قرارگیری در محیط سر و صدای زیادی دارند. چنانچه می توانید روزنه فن کویل را گشوده کنید و آن‌گاه پاکسازی را انجام دهید. بعد از آن تمام اضلاع به وسیله کرنرهای واسط فلزی به نیز متصل می شوند . هوای ورودی به فن کویل در آغاز از روی فیلتر میگذرد و آن‌گاه از نصیب حرفه و آن‌گاه از آن از قسمت کویل عبور می نماید و وارد اتاق میشود.