دریچه سقفی – تهویه مارکت

روزنه خطی 30 جايگاه در دو مدل یکطرفه و دوطرفه ساخت می گردد که مدل یکطرفه آن جهت کاربرد در نصیب پیشانی دیوار و یا سقف کنار دیوار جانبی و دسته دو طرفه آن در سقف دور از دیوارهای جانبی گزینه به کار گیری قرار میگیرند. روزنه سقفی چهار طرفه چیست؟ همین روزنه ها در بیمارستان ها ،ساختمانهی مسکونی و تجاری , دریچه سقفی رحمتی اداره ها و ساختمان ها ارتفاع سقف تا 4 متر کاربرد دارااست و از دریچه گرد سقفی استعمال می گردد که از شدت جریان هوای خروجی کاسته و هوا را با جریان ملایم تری به فضای داخلی محیط پرتاب می کند. در ادامه این مطلب به بیان خصوصیات هر یک از آنان می پردازیم. می بایست توجه شود پره های همین نوع دریچه بصورت اثبات بوده و قابلیت جابجایی پره جهت تنظیم پرتاب هوا در جهات مختلف وجود ندارد همینطور در مواقعی از این گونه روزنه در سیستم کانال کشی هوای برگشت هم استعمال می شود. همین گونه روزنه هم مثل دریچه مشبک قابلیت کارگزاشتن بر بر روی دیوار و ذیل سقف را دارا می باشد و از آن بخش اعظم برای هوای رفت سیستم های فن کویل و کولر گازی استعمال می شود. همین گونه دریچه هوا در جور یکطرفه بر روی دیوار جانبی تا سقف 4 متر مطلوب بوده و بمنظور مراقبت زیبایی عرض روزنه میبایست از طول آن بخش اعظم باشد. از همگانی ترین اشکال آن می اقتدار به روزنه آرمسترانگ کلاف پهن چهار طرفه نام برد. جور های همگانی دیگر آرمسترانگ های کلاف پهن سه، دو و یک طرفه است. این دریچه نوعی از دریچه های سقفی می باشد که منحصربه‌فرد سقف کاذب می باشد. در واقع همین روزنه ها هم حساس ساختار واحد در اشکال متعدد میتوانند ایجاد شوند و نیز به صورت ترکیبی نظیر تایلی / گرد ، تایلی / چهارطرفه ، تایلی / مشبک ساخت می گردند. ۱-دریچه سقفی تایلی بدون فریمِ ترکیبی اساسی دریچه چهارطرفه سقفی. به فعالیت می رود.ساختارِ تشکیل دهنده این دسته دریچه ، ورقه ی فِلَتِ چهارگوش بصورتِ بافریم و فارغ از فریم می باشد که در مرکزِ آن، روزنه گرد پر رنگ در قطرهای متنوع قابل تعبیه و کارگزاری می باشد.ساختارِ قسمتِ روزنه گرد پررنگ مضاعف شبیهِ دریچه گرد تخت می باشد دارای همین تفاوت که لایه های میانیِ همین دریچه گرد بصورتِ اُریپ و زاویه دار در کنار هم قرار گرفته اند و این لایه بصورتِ هِرم مونتاژگردیده و باعثِ طراحیِ خوشگل در محیط می شوند.دریچه سقفی حساس روزنه گرد پررنگ نیز می تواند در کاغذ تایلی بطور مستقل قرار گرفته و در حفره ی تایل های سقفِ کاذب قرارگیرد و نیز میتواند بصورتِ قاب دار در بدنه ی سقفِ مهم کارگزاشتن و بکار گرفته شود.دریچه سقفی تایلی کلیدی روزنه گرد پر رنگ نیز می تواند با دمپر باشد و نیز فارغ از دمپر باشد.از روزنه سقفی تایلی حساس دریچه گرد پررنگ نیز به جهت سیستم رفتِ هوا(دمِش) و هم سیستم برگشتِ هوا(مکِش) بکارگیری می شود.درصورتیکه از دریچه سقفی حساس روزنه گرد برجسته به جهت سیستم مکش به کار گیری شود به کار گیری از دمپر لزومی نخواهد داشت. هنگامی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط اصلی دریچه نورگیر سقفی وب تارنما خویش باشید.