دریچه هوای چهارگوشِ ترکیبی بصورت تایلی

روزنه گاز اهمیت دو مسیر ورودی هوا میباشد؛ یک عدد از دریچه ها به شکل پروانه ای تعبیه شده و دیگری به عنوان مسیر ورود هوای مازاد اجازه عبور هوا را به صورت عمودی میدهد و بوسیله استپر موتور سوق‌دهی و در اختیار گرفتن میشود. سطحِ رویی و داخلیِ دریچه هوا ی گردِ بلندگویی اساسی رنگ کوره ای پوشش دیتا می شود. در کشورهای گسترش یافته بروزMS به دلیل کاهش ابتلا به روماتیسم کمتر یافته میباشد البته در بخش ها توسعه و گسترش نیافته MS با سرعت بیشتری ترقی می کند حتی گاهی بیماران قبل از ۲۰ سالگی علامتدار می شوند. دریچه میترال بین دهلیز و بطن چپ قرار گرفته هست همین روزنه مهم دو لت می باشد، در حین انقباض دهلیز چپ دریچه باز و خون از دهلیز چپ وارد بطن چپ میشود البته در حین انقباض بطن چپ بسته می شود و مانع ورود خون به دهلیزها می گردد. تنگی دریچه میترال قلب در زنان شایعتر بوده و به طور معمول در سن دربین ۴ تا ۱۴ سالگی ساخت می گردد اما سن شروع نشانه ها بیماری تنگی دریچه میترال معمولا” در بین دهه ۳ و ۴ زندگی است. فاکتور اهمیت دیگر در این زمینه، توجه به اندازه کانال ورودی است. قبل از مرسوم شدن جراحی در همین زمینه پیش آگهی بیماری نامطلوب بوده است. آن ها ممکن است اهمیت خلط خونی (هموپتزی ) ،سرفه و عفونت های مکرر تنفسی شوند . همینطور چنانچه هواساز کلیدی صدای مقداری باشد ولی باز هم بعد ها مناسبی برای هواساز تعیین نشده باشد، شاهد صداهای شدید از روزنه تهویه هوا خواهید بود که باعث به آلوگی صدای زیادی می شود. کلیه دریچه های هوا دارای پره میباشند البته برخی از آن ها امکان تنظیم دارند که در ساختمان های مسکونی و اداری امکان به کار گیری دارند. روزنه های بیولوژیک: قابلیت و امکان پاره گی دارند در عاقبت در دوران نزدیک تری نیاز به بده بستان مجدد پیدا می کنند (هر 10 سال). نیاز به درمان، بستگی به وجود و شدت علائم، علت بیماری و بیماری های دیگری که مریض ممکن است داشته باشد دارد. در کنار تنگی و نارسایی دریچه میترال ، پرولاپس دریچه میترال نیز وجود دارد که علیرغم خطر بسیار قلیل ، سر و صدا و علایم متعددی دریچه اسلوت شاهرخی دارد. همین باعث ایجاد سردرگمی عظیم در دربین عکاسان می شود ، زیرا کاملا معکوس به عبارتی چیزی است که در نخست انتظار دارید.