دستگاه اکسیژن ساز چیست و چگونه کار میکند؟

ولی شما در زمانه به کار گیری از اکسیژن ساز چنین شرایطی را ندارید و تا زمانی که در دستگاه، جریان برق وجود داشته باشد، می توانید از اکسیژن تولید شده دستگاه اکسیژن ساز قابل حمل airsep استعمال نمایید. ۴- میزان خروجی اکسیژن را مهم دقت به تجویز دکتر به وسیله فلومتر دستگاه تنظیم نمایید. همچنین آنگاه از این که دکتر معالج تجویز کرد فورا می بایست از دستگاه اکسیژن سازخانگی یا بی آلایش استعمال کرد. ۳- فیلتر محل ورود دستگاه اکسیژن ساز وظیفه جذب گرد و غبار موجود در هوای ورودی را بر عهده داشته و قابل شستشو بوده و می باید هر هفته یکبار حیاتی آب ساده فارغ از شوینده شسته و خشک شود. در این مرحله هوا به داخل کمپرسور مکیده شده و پس از افزایش فشار وارد خشک کن های هوا می شود. حساس ارتقاء فشار و درصد، اکسیژن تغلیظ و فشرده می شود. نکته: برخی از اکسیژن ساز ها در نصیب پایین با بست پلاستیکی و یا این که پیچ میباشند که قبل از به کارگیری می بایست آنها را گشوده نمود،در غیر این شکل دستگاه صدایی زیاد تولید می کند و احتمال جراحت به دستگاه اکسیژن ساز ارتقا می یابد. میزان صدای تولیدی دستگاه اکسیژن ساز و کسب اطمینان از عدم ایجاد سر و صدای اضافه، طراحی و ظواهر دستگاه، بها و غیره از مواردی میباشند که در هنگام خرید دستگاه اکسیژن ساز باید به آنان توجه شود. این دستگاه اساسی کمپرس کردن هوای داخل اتاق، نیتروژن هوا را برطرف می نماید و به ساخت اکسیژن بالای 95% می پردازد. این وسیله می تواند جایگزین مهربانی برای دستگاه کپسول اکسیژن باشد اما یک تفاوت بیشتر حساس آن دارد و آن این هست که احتیاج متعددی به برق دارد. طرز کارکرد دستگاه اکسیژن ساز خانگی به چه صورت است؟ دستگاههای اکسیژن ساز خانگی نیز مثل کلیه دستگاههای اکساز دیگر جهت کارایی صحیح به حفظ و سرویس احتیاج دارد و خوشبختانه حفظ از همین دستگاههای اکسیژن ساز خانگی فعالیت بی آلایش ای است. اکسیژن ساز یکی از ابزارهای فراوان حتمی طبابت به جهت یاری به بیماران تنفسی و قلبی عروقی است. در دید نخستین عملکرد این دستگاه فراوان آسان است. بهتر است هر ۲ هفته یکبار بدنه دستگاه را تمیز کنید. خوبتر می باشد دستگاه به شکل مداوم استعمال نشود و هر 6 ساعت یکبار خاموش شود تا عمر دستگاه طولانی خیس و بیمار استراحت کند. همانگونه که نیتروژن مهم ۷۸% و اکسیژن اصلی ۲۱% در هوای اتاق یا هر محیطی وجود دارد اهمیت نابود کردن نیتروژن موجود امکان تبدیل آن میان %۹۰ تا ۹۵ بهینه سازی سایت اکسیژن خالص وجود دارد. غلیظ نمودن اکسیژن است، وسیله اکسیژن ساز یک دستگاهی است که با استفاده از الکتریسیته فعالیت میکند، به خواسته فراهم کردن اکسیژنی که بیماران به آن احتیاج دارا هستند اهمیت طریق غلیظ کردن هوای اتاق به اکسیژن خالص.