دوج کوین چیست و آیا ارزش سرمایهگذاری دارد؟

خالق همین ارز دیجیتال بدون حیاتی دادن به بازاریابی یا پذیرش آن از سوی مردم، تنها قصد داشت به جهت شوخی و تفریح، یک سیستم پرداخت آنلاین دوستانه و عرضه دوج کوین خودمانی ساخت کند. بنابراین اعضا از تصویر سگ شیبا اینو به جهت بیان احساسات تعجب آور خود درباره یک واقعیت یا روی داد به کارگیری میکردند. به عبارتی طور که می دانید برای جلوگیری از خطر بدافزار و سرقت، حتماً می بایست کیف پولها را از منابع اعتبار اخذ و آنهایی را انتهاب نمایید که کاربران متعددی دارند. طرفداران دوج ادله می کنند که بهدلیل وجود پاداش بلاک به جهت استخراج این ارز دیجیتال، کارمزدهای نتورک افزایش متعددی پیدا نمی کند و این ارز دیجیتال میتواند همچنان گزینهای دوستداشتنی به جهت هدیه، انعام و کارها خیریه باشد. اساسی این حال، چندین ماه پس از آغاز بهکار و ارتقاء محبوبیت آن، اولین طرفداران این ارز دیجیتال اعلام کردند که از دوج کوین به جهت پرداخت انعام به فعالان اینترنت در ازای خدماتشان و امداد به خیریهها استفاده خواهند کرد. مردم تصاویری از سگ خود (بیشتر تایم ها نژاد ژاپنی شیبا اینو) حیاتی نوشتههای طنزآمیز را پست میکردند. حقیقت همین میباشد که قبل از ایجاد دوج کوین، کلمه و واژه «دوج» (Doge) و تصویر سگ شیبا اینو بهعنوان میم (meme – طنز) اینترنتی شناخته شده بودند و اشخاص برای تالیف متنهای خندهدار خویش از آنها به کار گیری میکردند. لاکی کوین از پروتکل گواه اثبات فعالیت استفاده می کند. مارکوس همین فعالیت را اساسی نشر میم کوینی انجام بخشید که نشان میدهد یک ماسک با علامت دوج کوین کنار زده میشود و پشت آن ماسک دیگر حیاتی علامت بیت کوین است. هر سال تقریباً ۵.۲ میلیارد واحد از این ارز دیجیتال استخراج میشود. در حالی که تعداد واحدهای قابلاستخراج بیت کوین محدود به ۲۱ میلیون است، در حالا حاضر بیش از ۱۲۵ میلیارد واحد DOGE در گردش وجود دارد. به گزارش نبض بورس، دوج کوین اهمیت نماد اختصاری DOGE یک ارز دیجیتال یا این که شکلی از دارایی دیجیتال هست که حیاتی قیمت بازار حدود ۲۷.۱۵ میلیارد دلار، در جايگاه ۱۰ بازار قرار داشته و سهم ۱.۰۴ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد. به عبارت دیگر شما باید پیش از انتخاب کیف پول دیجیتال خود بدانید که آیا به جهت نگهداری دوج کوین مطلوب می باشد یا خیر. دوج کوین یکی از از ارزهای دیجیتالی هست که طرفداران و مشتاقان یگانه خود را دارد. دوستانه بودن جامعه و اسم جالب دوج کوین در کنار همین هدف انسانی که برای آن در لحاظ گرفته شده بود، باعث ارتقاء محبوبیت همین ارز دیجیتال در میان کاربران شد. در اکنون حاضر بطور ظریف مشخص و معلوم نشده که افزایش سرمایهگذاران تا چه اندازه میتواند در بلندمدت بر روی بازار دوج کوین (Dogecoin) تاثیر داشته باشد.