دوزینگ پمپ|مترینگ پمپ|پمپ پیستونی|پمپ دیافراگمی|افق پمپ

دوزینگ پمپ ها هم مانند بقیه گونه های پمپ ها حساس منحنی مشخصه میباشند که میتوان از آنان به کارگیری نمود. در ادامه به انواع گوناگون دوزینگ پمپ بر پایه دسته بندی های یگانه آن ها اشاره خوا هیم کرد. دوزینگ پمپ ها را می توان از نظر مورد ها متفاوتی جور بندی کرد. استفاده از این پمپ ها عمده است و در ادامه نیز عمده در خصوص این دسته پمپ ها کلام خواهیم کرد. همین پمپ ها اصلی متاع های پلی پروپیلن و پی وی سی و پی وی دی اف و استیل ضد زنگ در بازار موجود هستند و کمترین ظرفیت دبی موجود برای آن ها نیز یک لیتر بر ساعت و فشار 10 توشه است. فشار دوزینگ پمپ بر حسب اتمسفر یا متر آب یا بار اعلام می شود. فشار دوزینگ پمپ به اتمسفر به وسیله ی متر آب یا توشه گزینش می شود . در تمامی دوزینگ پمپ ها می قدرت اهمیت تغییر تحول کورس، نسبت دبی را تغییر تحول داد. آبدهی پمپ به اندازه کافی نمی باشد: ممکن است که هوا از شیوه کاسه نمد ها و لوله محل ورود وارد پمپ شده باشد. قطع شدن پمپاژ: هوا وارد لوله ها شده است. در پمپهای بادی برهان جابجایی دیافراگم جریان پرفشار هوا است. این پمپ ها قابلیت تزریق سیال های گوناگون را به میزان مشخص دارا می باشند و موجب خودداری از خطاهای انسانی در تعیین مقدار ظریف مواد شیمیایی گزینه نیاز میگردند. در بعضا موردها ممکن می باشد الکتروموتورهاي به دور متغیرویا اینورتر دار نیز آیتم استفاده قرار گیرد. موفق پمپ هایی که در صنعت های آیتم استعمال قرار می گیرد، اجزا مکانیزم حرکتی آنان باطن روغن قرار می گیرد تا کارایی مداوم سیستم تضمین گردد.  برای تزریق Anti Knock و الکل به بنزین آیتم استفاده قرار می گیرد. همین پمپ ها به جهت انتقال مایعات متفاوت گزینه استعمال قرار می گیرند. دوزینگ پمپ پلانجری پیستونی سری FUL به جهت فشار های بالا مورد به کار گیری قرار می گیرد. این پمپها توانمند هستند فشار گزینه نیاز برای انتقال سیال با هر دبی معین را آماده آورند. دبی و فشار در دوزینگ پمپ : به طور کلی دوزینگ پمپ های آیتم به کارگیری در صنعت دارای دبی پایینی هستند.هرچند در موردها مختص سازندگان دوزینگ پمپ بنابر توصیه دوزینگ پمپ هایی با گنجایش بالا ایجاد می کنند. در صورتی که پمپ پر‌نور می باشد تنظیمات را انجام دهید. در صورتی که شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد دوزینگ پمپ گلخانه بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.