دوزینگ پمپ پودر و گرانول

اصلی گذشت روزگار محصولات محتلف از جمله اسیدها و اکسیدکننده ها مانند کلرین و پروکسید در صورتی که مایع سیال جریان پیدا کند، دیواره های لوله را از در بین میبرند. صنایعی که از همین تجهیزات به کارگیری می کنند به طور کلی از همین پمپ ها برای تزریق یک کالا یا یک ماده شیمیایی خاص در مقدار معلوم به جریانی از یک سیال به تیتر واکنشگر برای انجام واکنش های شیمیایی یا این که تعدیل حالت فیزیکی استعمال می کنند. به علت اينكه سيال در اثر حركت دوراني محور به اطراف پرتاب شده و در مركز پمپ خلاء ايجاد مي شود دهانه لوله ورودي در پمپ هاي سانتريفوژ در مركز قرار داراست تا حساس استفاده از خلاء ايجاد شده در اين محل انتقال سيال سريع تر و بهتر انجام بگيرد. بدین ترتیب می بایست در زمان خرید دوزینگ پمپ ( متناسب اصلی کاری که می خواهید انجام بدهید ) به مسئله فشار خروجی هم دقت داشته باشید. برخلاف پمپهای فراروگریز از مرکز که مایع را اساسی شتاب به قسمت خروجی پمپ سوق‌دهی می نماید در پمپهای گردشی پاره ای از مایع در بین دنده های چرخدنده پمپ به اصطلاح به تله می افتند و باعث می گردند سرعت مایع در خروجی کاهش یابد . منتخب از دوزینگ پمپ که اساسی ماده شیمیایی در تماس هست را در اصطلاح تر یا این که Wet نامیده می شود. در همین پمپ ها تنها قسمت هد پمپ، دیافراگم و شیر های ورود و خروج پمپ اهمیت سیال در تماس میباشند که بهترین انتخاب برای تزریق مواد سمی، شیمیایی یا این که خورنده می باشند. عملکرد این طرح مانند دیافراگم دیسکی می باشد، کلیدی همین تفاوت که سیال مستقیما حساس دیافراگم در رابطه بوده و برگه کانتوری حذف شده دوزینگ پمپ های دیافراگمی است. سیال هیدرولیک دیافراگم را تحریک کرده و باعث حرکت رفت و برگشتی دیافراگم می شود. همین ماده که مقاوم به ضربه میباشد و تعیین آن سبب پرهیز از زخم دیدن پمپ در اثر اشتباه های انسانی می شود. همین پمپها مبتنی بر یک ریزپردازنده (میکروپروسسور) میباشند و امکان کنترل جریان یکسری منظوره را دارند. ساختمان ايـن دسته پمپ هـا به صورتي است كه بر روي محور دوار ( در مركز پمپ ) پره هايـي قرار دیتا شـده كه بـا بازه خویش مايعـات و مواد سيال را به اطراف پرتـاب مي نمايند. پمپهاي ديافراگميPump Diaphragm پمپ هاي ديافراگمي جزگروه پمپ هاي رفت و بر گشتي میباشند كه المان پمپ را يك ديافراگم قابل ارتجـاع تشكيل مي دهد .اين پمپ هاازلحاظ اصول كاربسيار مشابه پمپ هاي جور پيستوني يا پلانجري مـي باشـندبااين تفاوت كه درپمپ هاي پيستوني حركت پيستون ياپلانجرمستقيماباعث جابجاشدن مايع مي شودولي در پمـپ هاي نوع ديافراگمي حركـت رفـت وبرگشـتي روي ديـافراگم اعمـال مـي شـودوانقبا ض وانبسـاط ان باعـث تغييرحجم درون پمپ وورودوخروج مايع مي شود. مثلاً در حالتی‌که وضعيت پره هاي پمپ نسبت به مركز به صورت عمودي باشد راندمان پمپ كمتر از زماني است كه پره ها بطور مايل بوده و در جهت حركت مايع به صورت منحني قرار گرفته باشند. به جهت افرادی که هر جور نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در مورد چگونگی استفاده از دوزینگ پمپ دیگ بخار ، شما احتمال دارد می توانید اهمیت ما در صفحه وب تماس بگیرید.