دوزینگ پمپ چیست؟

میتوانید جهت به دست آوردن اطلاعات کاملتر حیاتی کارشناس فروش دوزینگ پمپ در تیم صنعت پلاس در ارتباط باشید تا کل آنچه را ضروری میباشد در همین راستا بدانید، در اختیار شما قرار گیرد. دوزینگ پمپ ها در اشکال پیستونی، دیافراگمی و پریستالیتیک دوزینگ پمپ به انگلیسی موجود هستند. 6سيستم روغنكاري پكينگ ها(همراه بامكانيزم ان)جهت روغنكاري پكينگ ها. ارتفاع پلانجرها نسبت به قطرشان بيشتراست ومعمولا براي كارهاي ظريف ودرجاهائي كـه كنترل شديدي ازنظرمقدارفلوي مايع پمپ شونده بخصوص درحجم هاي كم آیتم نيازباشد .كـاربردفراواني دارا هستند ومعمولا براي فلوهاي پايين وفشارهاي بالابكارمي پروسه وموارداستفاده انها براي تزريق مـواد شـيميائي وهمچنين به تیتر پمپ هاي روغنكاري قطـره اي بـراي روغنكـاري پيسـتون رينـگ هاوپكينـگ رينـگ هـاي كمپرسورها وپمپ هاي رفت وبرگشتي هست .وحسن انها به قابـل انـدازه گيـري بـودن وتغييرميـزان فلـوي انهاست كه اساسی تغييردادن كورس پلانجرعملي مي شود. سیال هیدرولیک دیافراگم را تحریک کرده و سبب ساز حرکت رفت و برگشتی دیافراگم می شود. نوع پمپ آیتم استفاده بر حسب مقدار سیال پمپ شونده و فشار واجب گزینش می گردد. نقطه رانش یا تخلیه یا دهش: نقطه ای می باشد که پمپ سیال را به سیستم لوله کشی می راند. آبدهی پمپ به ترازو به اندازه نمی باشد: ممکن می باشد که هوا از طرز پیاله نمد ها و لوله ورودی وارد پمپ شده باشد. کاسه نمد می تواند شامل یک واحد آببندی از مدل بافته شده قابل تعویض و قابل تهیه و تنظیم یا از نوع مکانیکی باشد. با هر گونه سیگنال دستور قابل کنترل است و یک خط را پاک می کند. میزان دبی در مترینگ پمپ ها قابل تهیه و تنظیم و در دست گرفتن بوده و همینطور برخلاف پمپ های سانتریفیوژ، دبی مستقل از فشار می باشد. از دیگر مورد ها مضاعف اصلی در طراحی مترینگ پمپ، توجه در اجزای تشکیل دهنده پمپ می باشد. طریق گزینه به کارگیری به طراحی پمپ بستگی خواهد داشت. در پمپ های پیستونی – دیافراگمی و هیدرولیک قطعاتی جهت به حرکت در آوردن و عملکرد پمپ طراحی شده اند که اجزا آن عبارتتد از:الکتروموتور – کوپلینگ – چرخ دنده – پر پیچ و خم – شاتون – لنگ تهیه و تنظیممدل ولوم کورس پمپ – هد – پیستون و دیافراگم – سوپاپ ها – شالوده – پکینگ ها – شیپوری – پوسته بدنه . اذن بدهید متخصصی که تجربه و علم در راستا تعیین فنی و اقتصادی تجهیزات دوز دارد به شما سفارش کند. به جهت کسانی که هر گونه نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همچنین هدایت در آیتم چگونگی استفاده از دوزینگ پمپ 5 لیتر 5 بار ، شما احتمال دارد می توانید دارای ما در برگه وب تماس بگیرید.