راهول گاندی غافلگیر کننده ای می کند و پشت سر نخست وزیر مودی وزنه می اندازد

راهول گاندی در پاسخ به سوالی در رابطه با جنگ روسیه و اوکراین، به صراحت اعلام کرد که در این زمینه با نخست وزیر مودی همراه است.

راهول گاندی در ایالات متحده: راهول گاندی، رهبر کنگره در سفر به ایالات متحده (ایالات متحده) است که در آنجا چندین بیانیه در مورد وضعیت سیاسی فعلی هند ارائه کرده است.

راهول گاندی با طرح اتهامات جدی مانند تضعیف نهادها، آزار و اذیت مخالفان و شنود تلفن به دولت مرکزی حمله کرده است.

اگرچه راهول گاندی همواره یک رشته انتقادات را علیه نظام حاکم انجام داده است، اما به نظر می رسد که راهول گاندی با نخست وزیر نارندرا مودی و BJP در یک موضوع مهم یعنی سیاست خارجی هند موافق است. به طور خاص، پیوند سنتی بین هند و روسیه.

مقالات مرتبط

راهول

انوراگ تاکور می گوید راهول گاندی در سفرهای خارجی به هند توهین می کند و نمی تواند تمجید نخست وزیر مودی را هضم کند.

راهول

راهول گاندی می گوید مسلم لیگ یک “حزب سکولار” است، BJP پاسخ می دهد “این اجبار او است که در Wayanad قابل قبول بماند”.

راهول گاندی ضمن تمجید از نخست وزیر مودی در خاک خارجی در این زمینه، موضع هند در قبال جنگ روسیه و اوکراین را نیز توجیه کرد.

راهول گاندی در یک برنامه گفتگو در دانشگاه استنفورد شرکت می کرد. در همین راستا راهول گاندی ضمن پاسخ به سوالی در خصوص جنگ روسیه و اوکراین، تصریح کرد که در این زمینه با نخست وزیر مودی همراه است.

ما با روسیه روابط داریم. ما وابستگی هایی به روسیه داریم. به همین دلیل است که موضع من مشابه موضع دولت هند خواهد بود. رهبر کنگره گفت: بالاخره ما باید از منافع خود نیز مراقبت کنیم.

من (به روسیه) مشابه آنچه BJP انجام داد پاسخ خواهم داد. ما (کنگره) به روشی مشابه (به درگیری روسیه و اوکراین) پاسخ خواهیم داد. زیرا هند چنین روابطی با روسیه دارد و این را نمی توان انکار کرد. سیاست ما نیز مشابه خواهد بود.»

دیگران نمی توانند سیاست هند را تعیین کنند: راهول گاندی

راهول گاندی با ارائه پیشنهاد قوی برای یک سیاست خارجی مستقل گفت که هند باید منافع خود را در حین ترسیم مسیر خود در مسائل روابط بین‌الملل و ژئوپلیتیک در نظر داشته باشد.

هند کشور بزرگی است و روابط آن همیشه با تعداد زیادی از کشورها خواهد بود. ما با برخی کشورها روابط بهتری خواهیم داشت، روابط با کشورهای دیگر توسعه می یابد. این یک موازنه است، اما اینکه بگوییم هند با این گروه از مردم رابطه نخواهد داشت، انجام آن برای هند دشوار است.

وی افزود: هند آنقدر کشور کوچک و خودکفا نیست که فقط با یکی رابطه داشته باشد نه با بقیه.

راهول گاندی در مورد چین

رهبر کنگره در مورد چین گفت که جهان دموکراتیک نتوانسته چشم اندازی برای مقابله با چین غیر دموکراتیک ارائه دهد. وی بر لزوم معرفی سیستم جدیدی برای تولید و ساخت تاکید کرد که در آن آمریکا و هند بتوانند با یکدیگر همکاری کنند.

راهول گاندی در مورد رابطه هند با چین در 10 سال آینده گفت: «اکنون مشکل است. منظورم این است که آنها بخشی از قلمرو ما را تصرف کرده اند. خیلی آسان نیست (رابطه). هند را نمی توان به حاشیه راند. این اتفاق نخواهد افتاد.”