روش تعمیر دمپر یخچال فریزر

محل قرارگیری دمپر در مدلها و برندهای مختلف یخچال متفاوت است. محل دقیق آن در باطن سردخانه بوده و قسمت عقبی و بالای آن را چک کردن کنید. برای اینکار پیش از مراجعه به دکان مربوطه، ضروری است تا گونه یخچال و سال ایجاد آن را یادداشت کنید. پیش از اقدام به بده بستان دمپر قدیمی می بایست دمپر نو نصب دمپر شومینه خریداری کنید. به هر حال عمده مصارف این دسته دمپرها به نوع ای هست که دمپر به محض حذف الکتریسته بسته می شود، و بدین ترتیب از پخش شدن دود و آتش به دیگر بخش ها خودداری می کند. از آنجای که همین جور damper در رخ فساد در حالت امن قرار می‌گیرد بسیار اثرگذار و کاربردی میباشد. دمپرها دارای اعتنا به نوع کاربرد و حالت مکانی کارکر دستگاه می تواند از متاع فلزی،آلومینیوم، گالوانیزه، پلیمری، استنلن استیل و یا این که چوبی ساخته شوند. گرم شدن سردخانه یا این که سرد شدن بیش از ترازو آن، از عواقب خرابی دمپر است؛ که هر دو وضعیت منجر می‌گردد مواد غذایی داخل یخچال فریزر خراب شوند و بی استعمال بمانند. بیشتر دسته های دمپرهای اتوماتیک که اصلی موتورهای الکتریکی عمل می کنند، به مدل ای نمی باشند که در حالت ساخت اختلال به وضعیت ایمن بروند. همین مدل دمپرها به دلیل قرار گرفتن دمپر در حالت ایمن در رخ خرابی، موثر هستند؛ در رخ وجود اختلال در در اختیار گرفتن دمپر، دمپر باز نشده و هوا به جریان می افتد. در صورت مسدود شدن خط مش انتقال هوا در دمپر مهم حجم زیادی از مواد غذایی گردش هوا به صحت رخ نگیرد به موتور یخچال فشار وارد می شود و سبب ساز خرابی می گردد. پس از آن هنگام فعالیت کردن دستگاه، نگاه کنید تا ببینید از کنارهها و یا منافذ منحصربه‌فرد بدنه، هوای سرد وارد فریزر می‌گردد یا نه! 2. پاره ای حوصله نمایید تا دمای یخچال یخچال فریزر مقداری گرم شود، درحال حاضر منافذ بین یخچال و یخچال فریزر را باز‌نگری نمایید که آیا هوای سرد از همین منافذ وارد یخچال میشود یا این که خیر. شرکت تهویه نو، ایجاد کننده بهترین دمپر ها من پاراگراف دمپر آتش در کشور‌ایران می باشند که کلیدی بیش از 15 سال سوابق کاری در همین زمینه، بهترین محصولات و سرویس ها را مشتریان خود ارائه می دهند. در اینجا بیشتر به باز‌نگری وب وبسایت دمپر فراروگریز از مرکز.