رونمایی از تیم منتخب 1400 فوتبال ایران – ورزش سه

رئیس فدراسیون فوتبال عهدوپیمان داده بود که VAR را به کشور ایران بیاورد و حتی به جهت این اتفاق، موضوع میزبانی تیم ملی از دیدارهای خانگیاش در تراز آخری انتخابی استکان جهانی 2022 قطر را به VAR گره زد. مگر این که جمع اضداد و متباین ها را بپذیریم من در اینجا از توده اضداد نمی گویم و به آنچه هگل و مارکس گفته اند کاری ندارم. نمی گویم آن ها از بازی زمانه آزادند و مثل تماشاگران المپیادهای یونانی صرفاً به جهت تماشا به المپ میروند البته به هر حالا به بازی در زمین فوتبال دل بسته اند و چندان توجهی به بازی زمانه ندارند. معدل عملکرد او در لیگ فعلی اصلی ثبت آمار دفاعی 4.6 و مبارزه پیروز 6.4 و همچنین تصویب 81.7 % پاس صحیح در هر مسابقه، نشان از علت اعتنا ویژه فرهاد مجیدی به این هافبک خوش نقش اصفهانی دارد. قبل از هر چیزی باید این نکته را اعتنا کنید که هیچ فال و طالع بینی قابل اعتماد وجود ندارد و هیچ گاه نباید مبنای تصمیم گیری یک فرد بر مبنا یک فال یا این که طالع بینی باشد. آیا ندیده اید که کودکان نوزاد یک روز به مادرشان شبیه اند و روز دیگر عمده به پدر شباهت اخبار فوتبال برتر دارند. آنها نیز شبیه مادرند و هم شبیه پدر منتهی وقتی چهره شان تثبیت میگردد در حقیقت یک شباهت اخبار فوتبال پاری سن ژرمن غلبه کرده است. یکبار دیگر آنچه را که گفتیم اساسی اعتنا به موردها و شواهد مرور نماییم و مطالب را دارای عبارات دیگر بخوانیم.1- فوتبال رشته ای نیکی صرف رقابت در عرصه بازی به جهت رسیدن به شهرت و سود و توان بلکه جنگی تبارک در یک میدان ریز و سمبولیک می باشد که میتوان آن را مثال و مثال ای از درآمیختن آزادی و ضرورت، دوستی و خشونت، توان و ضعف، موفقیت و شکست، شور و غم، امید و نومیدی، مهر و کین و سست همتی و استواری کارایی و خلاصه رنگ به زانودرآوردن کلیه مقابله هایی دانست که تا این روزگار در عداد مسلمات بوده است.