سدیم هیدروکسید، کاربرد ها و عوارض آن

سل جیوه ای اساسی بیشترین مصرف الکتریسیته و انرژی، چیزی در حدود 3600 کیلووات ساعت و سل غشایی اهمیت مصرف انرژی 2800 کیلو وات ساعت به ترتیب جز لبریز مصرف ترین و کم مصرف ترین نحوه ها به شمار می روند. در سل غشایی به یاری غشای گزینش پذیر از فرآورده پلیمر پرفلورو حساس داشتن گروه های تبادلی کاتیونی ،آند و کاتد را از هم جدا می کنند.این غشای گزینش پذیر یون های سدیم را انتقال می دهد ولی از نفوذپذیری یون های هیدروکسید از کاتولیت به آنولیت پرهیز می کند. اشاره کرد. به جهت جلوگیری از تخریب محفظه زیست سل های دیافراگمی تدابیری را اندیشیده اند که از پاراگراف ی آن می توان به استعمال ی مجدد RuO2/TiO2 از کاتد های نیکلی و همچنین پوشش دهی مجدد آند به کار گیری شده اساسی فلزات بی اثر اشاره کرد کلیدی این فعالیت نیکی فقط ایجاد ضایعات گوشه و کنار زیستی کاهش میگردد ،در هزینه ها هم شاهد کاهش چشمگیری هستیم. به ادله حلالیت کامل درآب هیچگونه رسوبی بر روی لوله ها و ادواتی که در رابطه حساس گل عمل می نمایند برجا نخواهند گذاشت. همینطور مواد قلیایی را به جهت واکنش هایی که به آن نیاز دارند ، مانند بیوره ، فراهم می کند. یون های سدیم به یار آب حساس عبور از غشا به سمت کاتد هجرت می کند و حساس هیدروژن یونیزه شده در قسمت کاتد واکنش می دهد که موجب ایجاد سود سوزآور اهمیت خلوص بالا می شود. در فرایند ایجاد کاستیک سودا و کلر به امداد سل جیوه، کاتد خود اهمیت تشکیل آلیاژی از سدیم و جیوه (سدیم آمالگام) در نقش جداکننده عمل می نماید و آن‌گاه مهم آب واکنش می دهد تا caustic soda و هیدروژن را در راکتوری جداگانه ساخت کند.که این فرمان موجب ایجاد جیوه در هنگام به کار گیری از سل های جیوه ای و ایجاد ازبست در سل های دیافراگمی می شود که ماده ای مضر و سمی می باشد و برای محفظه زیست خطرات جبران ناپذیری را به همراه دارد. یک سکه یک پنی در محلول NaOH ملازم حساس مقداری فلز بر روی گرانولی جوشانده می شود ، رنگ سکه در حدود ۴۵ ثانیه نقره ای می شود. سود پرک به جهت صنایعی که اهمیت دست اندرکاران بیماریزا مواجه می شوند هم کاربرد دارد. در حالی که در آیتم تفکیک یونی پتاسیم هیدروکسید انرژی در مقایسه دارای NaOH دوچندان اندک است. کاربردهای سود کاستیک پرک (به انگلیسی: Caustic Soda Flakes) در صنعت زیاد گران قدر است، صنعت های مختلف مهم رویکردهای مختلف از همین ماده به کارگیری میکنند. همچنین استعمال از آند فلزی به جای گرافیت از ایجاد عناصری نظیر سرب و کلر در فاضلاب شهری خود داری می نماید و ارتفاع قدمت سل را نیز بهبود می بخشد. درصورتیکه به جای به کار گیری از آب نمک (محلول سدیم کلرید) از محلول کلسیم کلرید یا پتاسیم کلرید به تیتر ماده نخستین به کارگیری شود، متاع واکنش به جای سدیم، حاوی پتاسیم یا سدیم هیدروکسید ازمایشگاهی کلسیم خواهد بود. جهت ساخت محیط قلیائی ضروری به منظور دور از هم شدن ذرات و همچنین افزایش بازدهی yield گل های بتونایتی.