ضد کف یا آنتی فوم چیست ؟

کمتر درصد محتوای هوا به استدلال استفاده از ضد کف موجب بهینه شدن محصول می شود، به همین ترتیب، مقدار الکل چرب جامد در سوسپانسیون ضد کف حدود نیمی از مقدار اول ترازو گیری شده است. محصولات ضد کف سیلیکون در دوزهای زیاد قلیل اثرگذار شناخته شده اند ، این دستور سبب ساز پرهیز از کف و بهبود زهکشی واشر ، اهمیت دستاوردهای قابل دقت در مواد شیمیایی به جهت گیاهان بهبودی و سفید کننده می شود. این ماده به سطح مایع هوا که در آن لاملاهای فوم را بی ثبات می نماید میل دارد. به جهت گزینش بهترین ضد کف، می بایست هر کدام از آن ها به صورت جداگانه بوسیله تستهای آزمایشگاهی محاسبه عایق ضد صدا کف ساختمان شوند. تنش سطح تحت قطرات ضد کف منجر شده تا سیلیکون مرتبا در فیلم های کف مجاور جریان یافته و مانع از تشکیل کف مجدد بر روی آن می شود. 1- حذف یا کاهش کف و دوری از تشکیل مجدد کف که سبب ساز بالابردن گنجایش گنجایش مخازن و دستگاه های مختلف می گردد. آن ها به شکل روغن ، محلول های آب یا امولسیون های مبنا آب تحویل می شوند. مواد فعال در تراز طبيعتا”لايه های بين سطحی را به جهت ساختارهای شيميايی شکل می دهند . فضای نا منظم بين مولکول های مواد فعال در سطح در لايه و ذرات با بار الکتريکی در بيانگر اتفاقی میباشد که بيش از يک مدل مواد فعال در مرحله در محلول و مرحله تماس مايع و گاز حضور دارا‌هستند .فضای متغيرايجاد شده بوسیله دم های نا سازگار اهمیت آب از مولکول های مختلف مواد فعال در سطح پايداری هر دو لايه های به‌وجود آمده و ذرات با بار الکتريکی را کاهش می دهد .محلول های ترکیب از مواد فعال در سطح ذرات حیاتی بار الکتريکی ولايه های نا پايدار توليد می کنند . ذرات حساس توشه الکتريکی کم پايدار از خویش واکنش نشان می دهندو بصورت برشی از يکديگر جدا می شوند در نتيجه لايه های مولکول های مواد فعال در سطح گسترش و افزايش می يابد .گرچه لايه هايی که توليد شده اند نا پايدار ند .يکی از هدف ها کلی استفاده از ضد کف ، نا پايدار نمودن لايه های مواد فعال در سطح کلیدی طولانی تر کردن ديگر مواد فعال در تراز اهمیت دم های هيدروکربوری بلند می باشدبطوريکه فواصل بين مولکولی بين موادفعال در مرحله که توليد لايه های بين مرحله کرده اند ايجاد می گردد . موادفعال در تراز طبيعتا” کشش سطحی و بين سطحی محلول های آبی را کاهش می دهند . از اين مسير ها مايعات مازاد از ساختار کف تخليه می شود تا اينکه تعادل بين نيروی وزن و نيروی موينگی لايه ها برقرار گردد . اهمیت استفاده از مصرف 1-5ppm از آنتی فوم سیلیکونی از ذرات می تواند در مراقبت حداکثر گنجایش جداساز و خروجی امداد لطف داشته باشد. این عمل ممکن میباشد اهمیت سیستم پمپاژ گرد اهمیت نازل و سیلندر یا این که سیستم تزریق هوا به باطن سیلندر انجام شود. به جهت این ، چند ویژگی حساس هست ، مثل دسترسی به حبابهای سطح کلیدی کاربرد کم متاع (نیروهای دربین مولکولی و ساخت درون می بایست قلیل باشند). سیلیکون ها مواد پلیمری اصلی لینک Sisingle لینک یکسان به عنوان واحد حیاتی تکرار شده هستند.