علت گرفتن پیستون و خرابی پیستون و روش های تعمیر آن

قطر پیستون های موتور خودرو دربین 76 تا 122 میلی متر (3 تا 4 اینچ) تغییر تحول می کند.همه پیستون ها بایستی نیز وزن باشند تا موتور بوش پیستون tu5 دچار لرزش نشود. یک پیستون ساده مهم مسافت 0.1 میلی متر (0.004 اینچ) دربین خود و دیواره لوله سیلندری است، این به میزان عرض موی انسان است. در همین حالا همین مقاومت حرارتی پیستون هست که باید به قدری باشد که بتواند همین گرما را جذب و از چرخه حرارتی بیرون کند . همین قطعه استوانهای حرکتهای رفت و برگشتی رو به بالا و ذیل دارد که در زمان بالا رفتن منجر به متراکم شدن سوخت میشود و پس از احتراق و انفجار، به سمت تحت حرکت میکند. در کمپرسور رفت و برگشتی، یک پیستون در انتهای سیلندر قرار دارد. همین کمپرسورها در سه جور سیستم بسته، نصفه بسته و باز در بازار وجود دارند. به طور مثال کمپرسور اهمیت سیستم بسته را عموماً در سیستم های تهویه مطبوع خانگی و سیستم های تبرید اهمیت حجم کوچکتر و یا دستگاه های خنک کننده خانگی مشاهده کرده اید. همین تجهیزات در مقایسه حساس سایر تجهیزات خنک کننده صنعتی قیمت ارزان تری دارند و به راحتی در محل مورد لحاظ نصب می شوند. اهمیت تضمین سرویس ها ارائه شده در راستای افزایش میزان مرغوب بودن تعمیرات اتومبیل و هم راضی بودن مندی مشتریان خویش عملکرد خواهد نمود. روشن میباشد که به تعداد سیلندر ها ، پیستون باید در باطن سیلندر نصب گردد به تیتر نمونه موتور 8 سیلندر کلیدی 8 پیستون نیز میباشد . همین کمپرسورها به طور کلی اهمیت سیستم باز، بسته و نیمه بسته عمل می کنند. فرکانس کارایی کمپرسور به راحتی از طرز سیستم های در اختیار گرفتن کننده ابزار دقیق، قابل تهیه است. سیستم تبرید در چیلر تراکمی رفت و برگشتی به رخ چرخه ای موجب تامین آب خنک به جهت واحدهای صنعتی میشود. هرگونه عمل که به قوم، نژاد، آئین یا حزب خاصی توهین شود ممنوع است.6. فرآورده آن ها از چدن یا این که آلومینیم هست پیستون های چدنی بدنه ای پهناور تر و سنگین پیستون 25 خیس دارند. از معایب پیستون های آلومینیمی، انبساط فراوان بدنه ی آن میباشد که طراحان بدون چاره می شوند به جهت دوری از گریپاژ، پیستون را حیاتی لقی دوچندان بسازند، مگر آن که دارای طرح هایی همین انبساط را کمتر دهند. ساختار آن به گونهای می باشد که منبسط میشود و شکل آن اندکی تغییر تحول میکند.