قیمت و خرید آنتی اسکالانت

پلیمر ها به طور بخش اعظم در غلظت های فراوان پائین به تیتر آنتی اسکالانت و به مراد کنترل کلسیم کربنات و باریم سولفات در آب های حاوی غلظت پاره ای از یون های رسوب دهنده هم مفید هستند، آنها همچنین در شرایط اسیدی به ویژه در در اختیار گرفتن باریم سولفات اثر گذار می باشند. آن ها به راحتی در آب حل می شوند، غیر سمی هستند و در غلظت های کم تصفیه به ویژه در کنترل رسوب کلسیم کربنات موثرواقع می شوند. آنتی اسکالانت های معمول موجود در بازار، عمدتاً در کنترل رسوب فسفات کلسیم و همینطور رسوب کربنات کلسیم اهمیت شاخص LSI فراتر از عدد 2، مشکلاتی دارند. ویژگی پخش کنندگی یا دیسپرسانتی: به عبارتی طور که گفته شد، اکثر ضد رسوبها دارای ساختار آنیونی هستند و اساسی القای توشه منفی خویش بر روی رسوبات موجود روی فیلتر ممبران سبب ساز معلق شدن همین ذرات شده و از تشکیل رسوبات پرهیز میکند. بطور اجتناب ناپذیری ممبران ها بطور زمان ای نیاز به شستشو یا تمیز کردن دارند تا میکرو آلاینده ها از مرحله آن سپس از عصر های طولانی مدت استعمال، حذف گردد. همین موضوع و در واقع طریق استعمال از آنتی اسکالانت به مارک آن بستگی دارد، که در این راستا به کار گیری از یاری اشخاص متخصص و کارشناسان نیز می تواند راهکار قابل قبولی باشد. قیمت آنتی اسکالانت به دسته آنتی اسکالانت انتخابی و میزان مرغوب بودن متاع اساسی دقت به شرکت تولید کننده آن بستگی دارد. فسفونات ها : اشکال مختلفی از فسفونات ها به تیتر آنتی اسکالانت به کار گیری می شوند که هر کدام مهم ویژگی های پایداری حرارتی، دامنه تغییرات کلسیم و کارآیی متفاوتی نسبت به مدل رسوب می باشند. پلیمر های آلی رغبت دارا هستند که وزن مولکولی زیر به همراه مسافت بیشتر دربین تیم های یونیزه شده را داشته باشند در واقع این ترکیبات اهمیت پایداری حرارتی هیدرولیکی مضاعف فوق العاده ای می باشند. به تیتر مثال، ضد رسوب RO 120 که حساس رنگ کهربایی می باشد، از گزاره مواد ضد رسوب هستند که در همین مجموعه قرار گرفته و از تولید رسوب فسفات کلسیم و آهن و کربنات کلسیم به خوبی جلوگیری می کنند. آنتی اسکالانت ها، در سیستم های تصفیه آب صنعتی به جهت در دست گرفتن و جلوگیری از ساخت رسوب در فیلترهای ممبران صنعتی آیتم به کار گیری قرار می فرمولاسیون آنتی اسکالانت گیرند. آنتی اسکالانت Genesys باید به رخ مداوم به آب ناپخته قبل از فیلتر های کاتریج یا ممبران RO تزریق شود. آنتی اسکالانت قبل از ورود آب به ممبران ها به عنوان یک پکیج تزریق در سیستم پیش تصفیه آب ورودی به سیستم طولانی تر می شود و در واقع وجود همین ماده واکنش میان کلسیم و منیزیم و بی کربنات را به تاخیر می اندازد در نتیجه از آنجا که مدت زمانه حضور آب در ممبران ها نسبتا کوتاه می باشد در عاقبت از تشکیل رسوب پرهیز می شود. چنانچه شما همین نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در مورد بهترین برند آنتی اسکالانت لطفا از سایت ما دیدن کنید.