مرکز پژوهشها – آیین نامه راهنمایی و رانندگی

در صورتیکه متخلف در مهلت رسمی مذکور اعتراض خود را تسلیم کند یا این که ظرف بیست روز پس از ابلاغ رأی واحد جریمه را پرداخت نکند، موظف می باشد جریمه را به مأخذ دوبرابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد. چنانچه پاسخ به اعتراض شما کاملا قانعکننده بود، میتوانید اهمیت یاری روشهایی که در پیشروی شما وجود دارند، قبض جریمه خودتان را پرداخت کنید. اضطراری به ذکر است که پرداخت الکترونیکی جریمه های رانندگی از شیوه درگاه پرداخت پاسارگاد و کلیدی کمک وارد نمودن شناسه قبض و شناسه پرداخت انجام می شود. فعالیت به جایی کشید که رهبر انقلاب نیز یکسری روز قبل در دیدار با تولیدکنندگان نسبت به پایینبودن کیفیت ماشین های تولید باطن انتقاد کردند. بیستم دی ماه امسال ۵۰ اتومبیل در محور بهبهان به رامهرمز به رخ زنجیرهای تصادف کردند و پنج نفر جان خود را از دست داده و ۴۱ نفر مصدوم شدند. سروان راهنمایی و رانندگی در گزارش اول اعلام میکند به ادله بازنشدن ایربگ خودروها دو تن از سرنشینان جان خویش را از دست داده و چهار نفر هم مجروح شدهاند. خودروها کنار میروند. بارش باران هم عمده شده است. یکی از از مجروحان میگوید: «شما ببین این جاده چه میزان بدون‌نور است. از سال ۸۰ تا شهریور ۹۷ حدود ۳۷۲ هزار و ۷۹۷ نفر در تصادفات رانندگی جان باختهاند و روند صعودی تعداد کشتههای رانندگی و مجروحان کماکان ادامه دارد. بر مبنا اعلام پژوهشکده بیمه مرکزی، کشور‌ایران از حیث تصادفات ناایمن رانندگی در دربین ۱۹۰ مملکت دنیا سکو دوم جهان را به خود اختصاص دیتا است. چرا تعداد کشتهها و مجروحان در همین تصادفات دوچندان است؟ به گفته رئیس پلیس هدایت و رانندگی مرز و بوم ایربگ یا این که کیسه هوای هیچکدام ازخودروها در همین تصادف زنجیرهای گشوده نشد و این امر سبب ساز ارتقا کشتهها و مجروحان این حادثه شد. یکی از از مهمترین نکته ها در آیتم امتحان دین نامه رانندگی همین می باشد که سوالات به طور معمول از خزانه ثابتی تهیه میگردد که اغلب سوالات به رخ تکرار شونده در آزمونهای بعدی پرسیده میشود. سرهنگ علیرضا اسماعیلی، مدیریت دیرین پلیس رویکرد مرز و بوم و معلم دانش کده پلیس، درباره حوادث رانندگی در کشور‌ایران تفسیر میدهد و تأکید میکند عوامل بسیاری در حوادث رانندگی مؤثر هست و تا وقتی که همین موضوع بهعنوان یک دغدغه ملی در حیث گرفته نشود، موقعیت خوبتر نخواهد شد: «متأسفانه در سرزمین ما موضوع ترافیک و سوانح ترافیکی جزو اولویتها نمی باشد و مسئولان آن را مورد قضیه نخستین و اهمیت در حیث نمیگیرند و این دستور سبب می‌شود در تراز کلان به تیتر یک دغدغه به آن نگاه نشود. اگر شما هر دسته سوالی در ارتباط با چه جایی و طریق به کار گیری از نمونه پرسش ها آئین طومار تستی دارید، می توانید کلیدی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.