معرفی ماهی های آب شور

ماهی های آب شور که ماهی های دریایی نیز نامیده می شوند ، موجوداتی هستند که در آب اقیانوس ها زندگی می کنند. این ماهی های آب شور غالبا در دریاها و اقیانوس ها به تنهایی یا گروهی زندگی می کنند. جالب است بدانید که در اصطلاح به گروه هایی که ماهی های آب شور در قالب یک گروه بزرگ با هم زندگی می کنند، مدرسه ماهی گفته می شود.

 

به طور کلی ماهی های آب شور می توانند برای ماهیگیران مصارف گوناگونی داشته باشند که مهمترین آنها در ۲ مورد خلاصه می شود. این ماهی ها توسط صیادانی که قصد صید ماهی دریایی را دارند می تواند به عنوان ماهی هایی که در آکواریوم نگهداری می شود یا به عنوان ماهی هایی که مصرف خوراکی دارند، استفاده شود. همینطور بهتر است بدانید که در سراسر دنیا ماهی های آب شور گونه بسیار محبوبی برای نگهداری در آکواریوم ها شناخته می شود.

 

امروزه اکثر حیواناتی که در اقیانوس ها زندگی می کنند، جزو ماهیان آب شور دسته بندی می شوند. این حیوانات از نظر دما، مقدار نمک آب و جریان و عمق آن زیستگاه های متفاوت و خاص خود را می توانند داشته باشند. برای آشنایی بیشتر ماهیان آب شور