مقاله بررسی تقلبات آبلیمو از طریق انداز ه گیری اسید سیتریک و اسید D- ایزوسیتریک

این ماده را می قدرت به شکل پودر خریداری کرد، در برخی فروشگاه های مواد غذایی، در شیکرهای کوچک فروخته می شود و به عنوان “نمک ترش” برچسب گذاری می شود. بعضا از فروشگاه ها همین اسید را به شکل بسته های کوچک برای مصارف خانگی و غذایی می فروشند. اسید سیتریک (Citric Acid) جوهر لیمو، یکی از از افزودنیها و مواد اولیه غذایی دوستداشتنی در بخش اعظم کشورها است. میزان مصرف کل همین اسید در این صنایع حدود 12درصد میباشد. از گرید خوراکی اسید سیتریک می بایست در صنایع غذایی استعمال شود. اسید سیتریک همچنین به طور گسترده ای در صنایع غذایی آیتم استعمال قرار می گیرد که از دست اندرکاران در دست گرفتن pH در صنعت مواد غذایی است. اسید سیتریک یک پودر سفید است که به جهت ایجاد طعم ترش به نوشیدنی ها و محصولات غذایی استعمال می شود. معمولا جزء افزودنی های مواد غذایی میباشد که وظیفه طعم دهندگی در مواد غذایی حاوی ویتامین C را دارد. اسیدهای غذایی به منظور ترش نمودن آبنبات استعمال می شوند. پس از ترکیب محلول حاصل، اسید سیتریک و رسوب آن اهمیت هیدروکسید کلسیم به خواسته ایجاد نمک سیترات کلسیم انقطاع اسید سیتریک در گیاه می شود. اسید ممکن هست زمان جذب ، ریشه گیاه را بسوزاند و منجر به جذب ناکارآمد مواد مغذی و در غایت مرگ کامل گیاه شود. اهمیت همین وجود، ساخت میکروبی این ماده تا زمانی که جنگ جهانی اولیه سبب ساز به ایراد در صادرات مرکبات ایتالیایی نشد، مهمتر از ایجاد صنعتی آن بود. همین ماده در دو نوع مونوهیدرات (آبدار) و آن هیدروز (خشک یا بدون آب) به شکل پودر کریستال قابل عرضه است. ایجاد اسید سیتریک به 3 طریق: طبیعی، سنتزی و میکروبی قابل اجرا است. از آنجایی که اسید سیتریک از تخمیر باکتری ها ساخته می شود بعضی از محققان احساس می کنند که هنگام تناول کردن غذاهایی که اسید سیتریک به آن‌ها بیش تر شده است، احتمال واکنش التهابی وجود دارد. اسید سیتریک در اشکال میوه ها و سبزیجات وجود دارد، اما بیشترین غلظت آن در لیمو و لیموترش است، جایی که می تواند تا ۸ درصد از وزن خشک میوه را تشکیل دهد.