مواد تشکیل دهنده و نحوه تهیه گز اصفهان

قیمت هر یک از برندهای ایجاد گز در مرزو بوم گوناگون است. در هر یک از اضلاع شمالی و جنوبی، ایوانی در مدخل به طول تقریبی دو متر و نیم قرار دارد. ایوانهای شمالی، جنوبی، شرقی و غربی دراین مسجد، دو به دو قرینه نیز میباشند و صحن آن به صورت مربع و ارتفاع و عرض آن در حدود ۱۲ متر میباشد. طول شرقی شهر گز از نصفالنهار گرینویج ۵۱ جايگاه و ۳۹ دقیقه و ۴۰ ثانیه و عرض شمالی آن از خط استوا ۳۲ جايگاه و ۳۸ دقیقه و ۳۰ ثانیه است. این سازه در واقع گوشه ای از عمارت ساخته شده در قول قاجار توسط حاج محمدعلیخان کلانتر، فرزند علیاکبر بیگ والی ناحیه از پیمان فتحعلی پاد شاه قاجار بوده که شامل ۳ بخش بیرونی (فرهنگسرای کنونی)، اندرونی و کاروانسرا (مجموعاً حدود ۱۰ هزار متر مربع) بوده است. طول آن نسبت به سطح دریا در حدود ۱٬۵۰۰ متر و جمعیت آن مطابق سرشماری سال ۱۳۹۰، برابر کلیدی ۲۱٬۹۹۱ هزار نفر (۶٬۷۱۰ خانوار) میباشد. در اصفهان مشهور ترین برندهای تولید گز در اکنون فعالیت میباشند که طبق تجربه هات خویش همین جنس را اساسی سطح کیفی بالا ایجاد می نمایند. علت نامگذاری این جنس نیز همین گز سلامتیان اصفهان مسئله است. در غایت آنچه سبب انتخاب گز اصفهان و ارجحیت آن نسبت به دیگر محصولات شبیه میگردد برتری این فرآورده نسبت به دیگر محصولات مشابهی میباشد که در بازار به فروش می رسد. او‌لین گزینه اثر گذاری گذار در کیفیت گز اصفهان مقدار رطوبت و آب آزاد در آن است. همین گز بین ۸ تا ۱۲ درصد رطوبت دارااست و اهمیت فشار آرام انگشت، تغییر‌و تحول شکل می‌دهد موقعیت جوندگی دارد و در صورتی که کشیده شود حداقل دو یا سه سانتیمتر کش میآید. 4. سفیده تخممرغ را دارای همزن برقی بزنید تا تماما فرم گرفته و سفت شود. جهت برداشت محصول، پوست دباغي شدة گوسفند را – كه تميز و سفيد ميباشد و به آن دباله ميگويند – زير درختچه پهن ميكنند آنگاه کلیدی چوب سر كجي كه به همين منظور تهيه شده و آن را دگنك مينامند، به تنة درخت ضربه ميزنند تا دانههاي ارزن مانند، از بدنة درخت قطع شده و داخل دباله بريزد. وضعیت نگهداری می بایست به گونهای باشد که گز طعم و مزه خود را از دست بهترین گز اصفهان چیست ندهد. 2. بادکا را به شکر حل شده بیش تر کنید.