نقش بازی در تربیت کودکان

از این لحاظ وضعیت بازی، آزادی نوپا در بازی، اسباب بازی های آیتم استعمال نوپا و مدت هنگامی که به بازی اهمیت کودک اختصاص داده می شود، با شایان توجهی دارد. همین نه تنها باعث ساخت خلاقیت و تخیل خواهد شد ، بلکه کودکان می توانند از تفکر انتقادی هم به کارگیری کنند تا به تجربیات جدید واکنش نشان دهند و در شکل لزوم به حل موضوع بپردازند. وزیر آموزش و رویش اساسی تاکید مجدد بر لزوم حمایت از استعدادهای جوان، تفسیر داد: نباید مانعی سر منش جوانانی که دارای ایده و خلاقیت هستند، بگذاریم و مطمئن باشید در صورتی که همین حمایت ها واقعه بیفتد، سال آتی می توانیم سهم بیشتری از نیاز بازار داخلی را جواب دهیم. معمولاً شماری از شاخصهها اصلی بیشتری دارا‌هستند و در اولویت و شماری دیگر در مراتب بعدی قرار میگیرند. حتی چنانچه ژنتیك نقش مهمی داشته باشد، عوامل محیطی نظیر آموزش و پرورش، زندگی سالم، دسترسی به تدریس عالی، قرار گرفتن در معرض شرایط تحریک آمیز یا کارداران دیگر محیطی می تواند به طور متساوی یا این که حتی نقش توانا تری در رویش و صورت دادن به مقدار هوش و برد تحصیلی داشته باشد. چنانچه این را ندانیم، نمی توانیم اسباب و اثاث بازی را در عرصه یا این که در بازار نگه داریم. نوری حیاتی بیان این‌که همین ساختمان را تبدیل به مرکز رشته آوری یا این که «فن بازار» کنید،تصریح کرد: از اشخاص مستعد حمایت کنید تا زمانی کارشان شیوه افتاد به بازار فعالیت سوق‌دهی شوند. وزیر آموزش و رویش خطاب به مسئولان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، توصیه داد: می بایست یک مرکز پرورش به جهت کارهای دانش بنیان رویکرد اندازی کنیم و از این امروز دنبال آن باشید. اشخاصی که ایده دارند در همین مرکز دور هم عده و به جهت آنها مربی تربیت کنید. وقتی کودکان ایده های هنری را کشف می کنند، در درحال حاضر آزمایش همگی ی امکاناتی هستند که در اختیار دارند و به طریقی بحران انگیز ، مانند یک دانشمند که آزمایش می نماید و رویه حل هایی را پیدا می کند، عمل می کنند. در حین بازی های جسمی کودکان ماهیچه های بلند در سرتاسر بدن حرکت و پرورش می یابند . وزیر آموزش و رویش درباره ماموریت های کانون در قبال تولیدکنندگان اسباب و اثاث بازی در ایران، گفت: باید فعالان حوزه های دانش بنیان توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سوق‌دهی شوند و فلسفه فعالیت در این راستا به جهت آنها تبیین شود، نیاز نوپا را بشناسند و بعد از آن ایجاد کنند. وی در ادامه بیان کرد: خوشبختانه جوانان و نخبگان میهن آمادگی، انرژی، توان و دانش ضروری را دارا‌هستند البته دارای این میباشد که در بخش های گوناگون دولتی و حکومت از آن‌ها حمایت نماییم و این همان دستوری میباشد که رییس جمهور به صراحت عنوان کرده اند. در اینجا بیشتر به بررسی وب وبسایت نقش کودک در جامعه.