هزینه عمل زیبایی گوش برجسته

او‌لین قدم ، مشاوره اهمیت یک جراح گوش هست ؛ در اولی جلسه ملاقات ، درباره اهداف و سوابق طبابت تان دارای جراح حرف نمایید ؛ درباره خطرات ، مزایا ، هزینه ها ، ریکاوری و این‌که آیا انتظارات تان به جهت نتایج ، منطقی میباشند یا این که نیکی ، از جراح گـوش سوال کنید. 2. هیچ فعالیت جراحی وجود ندارد که انتظارات همگان را براورده کند لذا توصیه می‌شود همین کار صرفا برای افرادی که ایراد دفرمیتی زیادی دارند انجام شود و جراحی روتین و فرا گیری وجود ندارد . آزمایشاتی که جراح تجویز نموده می باشد را انجام دهید و روز فعالیت ملازم داشته باشید. قبل از تاریخ جراحی ، داروهایی به جهت شما تجویز می شود ، که باید آن ها را تنظیم کرده و در منزل قرار دهید. بعضی از افراد به رخ مادرزادی دارای گوش هایی به جهان می آیند که فرم آن ها غیر طبیعی می باشد و همین فرمان موجب می شود تا در بزرگسالی با مواجهه اهمیت تمسخر افراد، اعتماد به نفس آن ها کمتر یابد. کسانی که از ناهنجاری ظواهر گوش رنج می مارک ، در هر سنی می توانند از مزایای همین فرآیند و بازیابی اعتماد به نفس از دست رفته ، و نارضایتی از شکل ظاهری گوش خود ، زیر معالجه قرار گیرند. هر فردی ترجیح می دهد که ظاهر جالب و زیبایی داشته باشد و این امر بر اعتماد به نفس او تاثیرگذار است. ولی علاوه بر لزوم تکامل رشد گوش ها ، بعنوان یکی از فاکتورهای دخیل در گزینش داوطلبی به جهت بهره مندی از فرآیند اتوپلاستی ، برخورداری از تندرست عمومی خوب و داشتن انتظارات منطقی ، از آنچه به وسیله همین پروسه قابل اجرا می باشد ، هم از مواقعی هست که باید در تعیین داوطلبی مریض ، مد لحاظ قرار برجسته بودن گوش نوزاد داده شود. در همین جراحی نیز مثل کلیه جراحی های زیبایی دیگر انتخاب یک جراح زیبایی گوش خوب حساس زیادی دارد. ولی این حساس به چه علتی است؟ از آن جایی که نگهداری از پانسمان و جلوگیری از خیس شدن آن ها فراوان حائز حیاتی میباشد ، شما نمی توانید تا زمانه برداشته شدن آن ها از بر روی برش ها ، موهای خود را بشویید.