وقتی فیلم قهرمان قربانی کارگردانی اصغر فرهادی میشود

آقای فرهادی توقع متعددی دارند و فکر مینمایند فیلم می بایست در یک فضای دو قطبی قرار بگیرد تا دیده شود. انقدر متنفر که به بازی تنابنده نیز فکر نکنیم. فیلمسازی که در میزانسن محافظه عمل باشد، فیلمساز نیست. در فیلم کوتاهی که یکی از از شاگردهای این فیلمساز ساخته گویا همین خانم برمیگردد اما در همین فیلم برنمیگردد. در قهرمان، فیلمساز انگار می مراد مستندی درباره جامعه امروز بسازد و یک تحقیق می دانی گسترده کرده است، انقدر که فیلم به رئالیستی ترین شکل ممکن (حتی خوب تر از طلاق معدود از سیمین از نظر واقع گرا بودن) جامعه را بازنمایی می کند. می بایست با لهجه هنر سیاست را به نفع بهبود اصغر فرهادی دلیر غیرت جامعه تبیین کنیم. معمولا ما در فیلم های فرهادی یک بحران اخلاقی را میبینیم که قسمتی از آن از مخاطب مکتوم مانده و پرسشی را ایجاد می نماید و این پرسش موتور محرکی می‌گردد که ما ماجرا فرهادی را تا انتها دنبال نماییم تا به یک پایان بندی معمولا تکان دهنده برسیم. سینماگر کلیدی فیلمش سخن میزند، اما هنگامی که به قضیه دو قطبی می‌رسد و میبیننند که یک قطب در اکنون ضعیف شدن است، او از رده سینماگر به فعال سیاسی تبدیل میشود. محمدتقی فهیم هم در ادامه بحث بیانیه دارای ربط اهمیت اصغر فرهادی، بیش تر کرد: مگر می شود منکر مقام اصغر فرهادی شد؟ من نظر المجموع، “قهرمان” اصغر فرهادی، جذاب است. مهمترین پلان فیلم به لحاظ من اینجاست. من شنیده ام که برخی از دوستان خوب از همین فیلم به تیتر فاجعه یاد می‌نمایند که همین هم منصفانه نیست. محمدتقی فهیم هم در ادامه تحلیل تراز نهایی ساخته اصغر فرهادی نسبت به دیگر آثارش، گفت: من دوبار همین فیلم را تماشا کردم و به دنبال گونه های آن بودم که استدلال عدم تاثیرگذاری آن در چیست؟ او بیش تر کرد: من همه فیلم های اصغر فرهادی را دیده ام و تا فیلم «درباره الی» فیلم هایش را دوست داشتم و به نظرم «درباره الی» کماکان بهترین فیلم اصغر فرهادی است. در اینجا عمده به تحلیل وب وبسایت فیلم قهرمان اصغر فرهادی یوتیوب.