پلنیوم باکس-پلنیوم باکس اتاق تمیز-آژند کلین روم

می توانید مهم مشاوره اهمیت کارشناسان رشته ای در انتخاب یک پلنیوم باکس مطلوب صحیح فعالیت کنید. برای مشاوره و آگاهی از بها انواع باکس توزیع هوا اصلی کارشناسان کمپانی صنعتی رحمتی تماس حاصل کنید. باکس پلنیوم را می توانید متناسب حساس نیاز خویش در محفظه گزینه حیث در کالا های مختلفی مثل گالوانیزه و یا این که آلومینیومی تهیه و تنظیم کنید. پلنیوم باکس اهمیت دقت به نیاز محفظه در دو گونه گالوانیزه و یا این که آلومینیومی تهیه و تنظیم می شود. حساس اعتنا به توضیحاتی که در متن داده شد پلنیوم کلیدی کس ها برای هوادهی یکنواخت و انتقال هوا و تعدیل فشار خروجی با طراحی منحصربه‌فرد به فرد ایجاد می شود. بعد ها دهانه پلنیوم باکس ها کلیدی اعتنا به بعد ها پشت دریچه اسلوت تعیین می شوند . به جهت انتقال هوا به دریچه هایی کلیدی ارتفاع بلند از باکس توزیع هوا استفاده می شود. در طراحی پلنیوم باکس از ورق 5 دهم میلی متر کلیدی فرآورده گالوانیزه استفاده می شود. باکس های انتقال هوا از متاع استیل و گالوانیزه و آلومینیوم ساخته می شوند و کلیدی ضخامت گوناگون هستند. همانطور که گفتیم طول پلنیوم ها می تواند متعدد باشد بنابراین تعداد دریچه های محل ورود هوا نیز متناسب اساسی ارتفاع باکس پلنیوم تعبیه می شوند. در ادامه همین مطلب اصلی طراحی پلنیوم باکس و مزایای استعمال از آن آشنا خوا‌هیم شد. همانطور که در ظواهر پلنیوم باکس ها معلوم هست یک جعبه در ایجاد آن‌ها تعبیه شده است که از آن به خواسته تجمع هوا به کارگیری می شود. باکس ها تمامی سفارشی میباشند و ابعادشان به نسبت طول و عرض محل آیتم حیث متفاوتند. همانطور که گفته شد، پلنیوم باکس در بعد ها متنوعی از ورق گالوانیزه و آلومینیوم ساخته می شود از این رو بها آن به ابعاد و متاع ورق بستگی دارد. در اینجا بیشتر به تحلیل وب وب سایت پلنیوم باکس شاهرخی.