Monthly Archives آوریل 2023

“چرا راهول گاندی به دلیل رد صلاحیت به سینه می زند؟” “یادآوری” آمیت شاه در اجلاس سران در حال ظهور هند

وزیر کشور اتحادیه آمیت شاه در اجلاس سران در حال ظهور هند. اخبار18

دهلی نو: آمیت شاه، وزیر کشور اتحادیه، روز چهارشنبه راهول گاندی و کنگره را به دلیل رد صلاحیت او از لوک سبها مورد شکنجه قرار داد و “غرور” رئیس سابق حزب در عدم درخواست تجدیدنظر در دادگاه علیه این حکم را زیر سوال برد.

شاه – که در اجلاس سران Rising India در News18 سخنرانی می کرد، با یادآوری حزب قدیمی بزرگ در مورد اقدام راهول گاندی در سال 2013، گفت که گاندی اگر فرمان رد صلاحیت نمایندگان را پاره نمی کرد، نجات می یافت...

Read More